?>

ေအမာမ္ ဟိုစိုင္းန္ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာ ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္ (အ.စ) ၏ သဗူးသ္ ထုတ္၍ အဇါဒါရီ ျပဳ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ရွိ္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္းန္ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာ ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္ (အ.စ) ၏ သဗူးသ္ ထုတ္၍ အဇါဒါရီ ျပဳ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*