?>

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ ေဇယာ ရသ္ ျပဳသူမ်ား ကို ကူညီ ေဖးမ

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ ေဇယာ ရသ္ ျပဳသူမ်ား ကို ကူညီ ေဖးမ

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ကမာၻလုံးကို ျပန္႔ေနပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ အီရန္ တြင္ အခ်ဳိ႕ ေဇယာရသ္ ျပဳရန္ လာေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပိတ္မိ ခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ လက္ခေနာင္းၿမိဳ႕ ေနအာလင္မ္ တစ္ပါး ျဖစ္သူ ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ ၏ မိတ္ေဆြ မ်ား ႏွင့္ စကား ေျပာဆို ျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ ကြမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကို ကိုးၿပီးႀကိဳး စားသူ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ သည္ မိမိ၏ အသက္ကိုပင္ မငဲ့ဘဲ ေဇယာရသ္ ျပဳလာ သူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ကူညီေဖးမေန ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ကမာၻလုံးကို ျပန္႔ေနပါတယ္ ။ ၎အခ်ိန္္ အီရန္ တြင္ အခ်ဳိ႕ ေဇယာရသ္ ျပဳရန္ လာေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပိတ္မိ ခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ လက္ခေနာင္းၿမိဳ႕ ေနအာလင္မ္ တစ္ပါး ျဖစ္သူ ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ ၏ မိတ္ေဆြ မ်ား ႏွင့္ စကား ေျပာဆို ျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ ကြမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကို ကိုးၿပီးႀကိဳး စားသူ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ သည္ မိမိ၏ အသက္ကိုပင္ မငဲ့ဘဲ ေဇယာရသ္ ျပဳလာ သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ကူညီေဖးမ ေနေၾကာင္း သိ ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ေအရ္ရွာဒ္ ရဇာဝီ ဆပ္ မွ ေျပာၾကားသည္မွာ - H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ အိႏိၵယျပန္ဖို႔ ၎၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အိုေက ျပဳၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ သို႔ျပန္လာရန္ကိစၥ ကို ပ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ မွ က်ေနာ္ အီရန္တြင္ က်ေနာ္ ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကို တစ္ေယာက္တည္း ထားခဲ့ၿပီး မသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား ႏွင့္အျခား သူမ်ား ကို ကူညီေဖးမ ခဲ့ပါတယ္ ။ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္သည္ မိမိနာနာ (မိခင္၏ အေဖ ၊အဖိုး) ျဖစ္သူ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ဟမီးဒ္ ဒိုလ္ဟစန္ ဆပ္ ထံ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ေန႔ တြင္ အီရန္တြင္ ပိတ္မိ ေနသည္ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ကို ကူညီေဖးမ ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္ ။

ၿပီးေနာက္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ဟမီးဒ္ ဒိုလ္ဟစန္ ဆပ္ အေနျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ ေရး ဝန္ႀကီး ရာဂ်္နသ္ ဆင္းက္ ႏွင့္အျခား အေရးႀကီး လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ စကားေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၎ လူႀကီးမ်ား မွလည္း ကူညီေဖးမရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း မည္ဟု ကတိ ကဝတ္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္သည္ ဂ်အ္ေမအသိုလ္မြတ္စ္သဖြာ )ဆြ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစၥလာမ့္ တကၠသိုလ္ ၏ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန တြင္ ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ေန၍ ေဇယာရသ္ျပဳ သူမ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အား ကူညီေဖးမ ေနပါတယ္။ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္သည္ မိမိ မိခင္ႏွင့္ ဖုန္း ျဖင့္ စကား ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ မိခင္မွ သားျဖစ္သူအား ၊ သား ! အိႏိၵယ မွာလည္း သားရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယ ျပန္လာၿပီး ဒီက လူေတြကိုလည္း အကူအညီေပးပါကြယ္လို႔ အမိန္႔ေပးထားပါတယ္။ H.I ဆရက္ဒ္ အီမာန္ အဲဟ္မဒ္ ဆပ္ အေနျဖင့္လည္း မိခင္၏အမိန္႔ကို နားခံသည္အေနျဖင့္ ေနာက္ေလယာဥ္ ခရီးဏဥ္ ျဖင့္ အိႏိၵယသို႔ ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ ောကာင္း သိရွိရပါတယ္။

...................................

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*