?>

ဆဲေရးတိုင္ထြာသူ .... မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏အျမင္တြင္

ဆဲေရးတိုင္ထြာသူ .... မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏အျမင္တြင္

ဆဲေရးတိုင္ထြာသူ .... မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏အျမင္တြင္ဆိုသည္ ေခါင္းစဥ္ေလးကို ABNA ခ်စ္ပရိတ္သတ္ ႀကီးအတြက္ေဖာ္ျပ အပ္ပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ မဒဲရ္စာေယ အလ္ကာေအမ္ (အ.ဂ်) ၏ အဖိုးတန္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား အိုလမာ အဆိုအမိန္႔မ်ား ကို ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

 

ညာဖက္ အပိုင္းက ဘသာျပန္

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ အဆဲမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္ထြာျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဆဲမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္ထြာျခင္းကိုမႏွစ္သက္ေတာ္မူေခ်။ ထိုျပင္ အဆဲမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္ထြာသူမ်ားကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေခ်။

 

الحکم الزهره -صفحه 261

 

ဘယ္ဖက္ ပိုင္းက ဘာသာျပန္

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ ။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ အဆဲမ်ားဆဲေရးတိုင္ထြာ သူမ်ား အေပၚ ဂ်ႏၷသ္ ကိုဟရာမ္ သတ္မွတ္ထားေတာ္မူသည္။

အေၾကာင္းမွာ ဤကဲ့သို႔ ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြင္း အရွက္တရားသိကၡာတရား အလြန္တရာနည္းပါးေလသည္။

 

 اصول کافی - جلد 4 - صفحه 14

 =================

251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*