?>
အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ / ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ မွအပ ဘာမ်ားျပဳခဲ့ပါသလဲ ?

၎၏ သား၆ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအေပၚ ဒီေလာက္အထိ ရက္စက္ ေနေသာ္လည္း လူ အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနရပါသလဲ ?

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ ေနာက္ဆုံး က်န္းမာေရး အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ - လက္ရွိ ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ ကို ကုသေနသည့္ ေဒါက္တာမ်ား အေနျဖင့္ ရွိက္ၡ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး အစီရင္ခံစာ တင္ျပ မႈ ကို ျပဳထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥေၾကာင့္ အပစ္ခံခဲ့ရသည့္ အတြက္ ရွိက္ၡ၏ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္း က်ည္ဆံမ်ားက်န္ေနၿပီး က်န္းမာေရး အေျခအေန မေကာင္း ေၾကာင္း ၊ ၎၏ မ်က္လုံးတစ္လုံးသည္ ကြယ္သြားၿပီး ေသြးအဆိပ္သင့္မႈ ႏွင့္ အျခား အက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ “ အေရးေပၚကုသမႈ”လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ

ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ မွအပ ဘာမ်ားျပဳခဲ့ပါသလဲ ? ၎၏ သား၆ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအေပၚ ဒီေလာက္အထိ ရက္စက္ ေနေသာ္လည္း လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနရပါသလဲ ?Zawgyi

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

ဇာေရယာ ၏ လူမဆန္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ၏ ေလးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ ဆက္တိုက္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ ရွိက္ၡ အီဗရာဟီးမ္ ဇက္ဇာကီ ၊ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ) မဇ္ဟဗ္မ်ားကို စည္းလုံးေအာင္ျပဳေပးသူ ၊ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမၼစ္ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ရွီအာ ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ပါဝင္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ကို ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ဤသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား တရားမဝင္ဖမ္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း ၊၎ ၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား သည္အႀကိမ္ ႀကိမ္ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ား ဟု ညာသံေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ ၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား အရ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မြန္းမလြဲ မည္ အလွ်င္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဗ္နာ သတင္းဌာန ၏ ဒါရိုက္တာ အေနျဖင့္ သတင္း ဌာနမ်ား ၊သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းဌာန ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ႀကိဳဆို ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ဇာေရယာ ၏ လူမဆန္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ သို႔ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ မွ ဗကီယသြလႅာဟ္ အမည္ရွိ ေအမာမ္ဘာရာ ၊ ဒါရို ရဲဟ္မဟ္ ႏွင့္ ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ ၏ အိမ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဇာေရယာ ျပည္သူ အမ်ားအျပား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒဏ္ရာရေအာင္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရွိက္ၡ ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးအား တရား မဝင္ ဖမ္းခ်ုပ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

အဗ္နာ သတင္း ဌာန ၏ ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ H.I ဆရက္ဒ္ ဟိုစိန္နီ အာေရဖ္ အေနျဖင့္    မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္သည့္ ဤ တသင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲကို က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ သည္ ဇာေရယာ ၏ လူမဆန္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ၏ ေလးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အတြက္ ပိုမို၍ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၊ တရားမဝင္ အက်ယ္ခ်ုပ္ ၊ ခ်ုပ္ခံထားရမွ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္း၍ အခ်ဳပ္ခံ ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ၏ ေျပာၾကားမႈ အၿပီး တက္ေရာက္ လာသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား မွ ေမးခြန္းမ်ား ကို အေျဖမ်ား ေျဖၾကား သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

 

အာယာသြလႅာဟ္အေနျဖင့္ အဖြင့္အမွာ စကား တြင္ သတင္း ဌာန မ်ားအား ႀကိုဆိုေၾကာင္း မဂ်္မ၏ အသစ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုအတည္ျပဳၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏မဟာဗ်ဴဟာ မွာ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ ကို မိတ္ဆက္ ေရး အတြက္ အဓိက အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ေလးခု ျဖစ္သည့္ ဆင္ျခင္တုံတရား၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊တရားမွ်တမႈ (ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားမႈ ) ႏွင့္ ဇြဲရွိရွိ ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ မႈ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြန္နီ အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ (ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားမႈ ) ႏွင့္ ဇြဲရွိရွိ ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ မႈ ဆိုသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ႏွစ္ခု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္မွာ - အခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္အား ရဲဟ္မါနီယသ္ ( သနားၾကင္နာျခင္း ၊ဂရုဏာ ရွိျခင္း) တစ္ခုတည္း ျဖစ္သာ မိတ္ဆက္ေပးၾကပါတယ္။ လုံးဝမုခ် အမွန္ အစၥလာမ္သာသနာ ၏ အရင္းအျမစ္သည္ ရဲဟ္မါနီယသ္ ( သနားၾကင္နာျခင္း ၊ဂရုဏာ ရွိျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (صلّی الله علیه وآله ) သည္လည္း ရဲဟ္မသ္သိုလ္ ေလလ္ အာလမီးန္ (စၾကာဝဠာ အေပါင္းအတြက္ ဂရုဏာ ရွင္ ေမတၱာ ရွင္ ) ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဂရုဏာ ရွင္ေမတၱာ ရွင္၏ အဓိပၸာယ္ မွာ မတရားဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ မတရားႏွိပ္စက္လူမဆန္႔မႈမ်ား ကို ရင္၊မဆိုင္ရန္ ဟူ၍ မဟုတ္ေခ်။ မတရားဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ မတရားႏွိပ္စက္လူမဆန္႔မႈမ်ား ကိုရင္ဆိုင္ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ရွင္မ်ား ၏ လုပ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ကလည္း မတရားဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ မတရားႏွိပ္စက္လူမဆန္႔မႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ အေလးေပးဂရု ျပဳထားပါတယ္။

၎မွ ဆက္လက္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ - အစၥလာမ္သာသနာ ၏ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး စည္းရုံးေရး ကိစၥ တြင္ မဇ္ဟဗ္မ်ား စည္းလုံးေရး ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ ကိုနားလည္ျခင္းကိုလည္း အေလး ေပး ဂရုျပဳထားပါတယ္။ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام) ၏ မဇ္ဟဗ္ (ရွီအာ ) အားမလြဲမေသြ ကမာၻ ေပၚတြင္ အေကာင္းတကာအေကာင္းဆုံး အသြင္ပုံစံ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းလည္ သေဘာေပါက္သည့္ လက္ခံထားသည့္ စကားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အျမင္ သေဘာထားသည္ လူမ်ဳိးစု တစ္ခု အတြက္ မဟုတ္ဘဲ တကမၻာလုံး အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
                               

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြန္နီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ - ယေန႔ အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္အား မိတ္ဆက္မႈ ျပဳရာတြင္ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားေသာ္ ဆိုးက်ဳိး ျပဳ မိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ တစ္ခု မွာ လစ္ဘရယ္ အစၥလာမ္ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခု မွ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအျမင္ ႏွစ္ခု စလုံးသည္ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ အစၥလာမ္အသိုင္း အဝိုင္း ကို ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။အေၾကာင္းမွာ လစ္ဘရယ္အစၥလာမ္ ၏ ရလာဒ္ ေၾကာင့္ ရွရီအသ္ ႏွင့္ေဝး ကြာ ျခင္း တစ္ဦးတည္းဆိုင္ရာ ရွရီအီဥပေဒ ႏွင့္ အမ်ားဆိုင္ရာ ရွရီအီဥပေဒ ႏွင့္ ေဝးကြာ ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္၏ ရလာဒ္ ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တိုးပြားေစျခင္း ၊ ဘာသာတရား ႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာမွ မသြန္သင္ထားသည့္ စကားမ်ား ကို သုံးစြဲမႈ တို႔ ျဖစ္လာ ပါတယ္။

 

ဆက္လက္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံသားလူငယ္မ်ား ကို ေရးသား သီးကုံးထားသည့္ ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္ေကလာဗ္၏ စာခၽြန္ေတာ္ သည္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္၏ အာနိသင္အား ပ်က္ျပယ္ ေအာင္ျပဳႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း အေနာက္ ႏိုင္ငံသားလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ် အားျဖင့္ ဇီယြန္ ဝါဒီ အစၥေရးတို႔ ကိုင္တြယ္ထားသည့္ မီဒီယာ ျဖင့္မေလ့လာ ဘဲ မလြဲမေသြ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ စြႏၷသ္ေတာ္ တို႔အားကိုးကား ၍ ေလ့လာ ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။          

 

ၿပီးေနာက္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြန္ နီ အေနျဖင့္ မိမိေျပားၾကားမည့္ အဓိက အေၾကာင္း အရာ ဘက္သိုေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ မြတ္စလင္ (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ေနာက္လိုက္ ရွီအာမ်ား ကို သတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီ ဆယ္ရာစုႏွစ္ အတြင္း မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မတရားဗိုလ္က်သူမ်ား မတရား ရက္စက္ လူမဆန္သူမ်ား ၏ေပၚလစီေၾကာင့္ စေတးမႈမ်ား ျပဳေနရေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ အခံရဆုံး မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေပၚ ျဖစ္ေစ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ား အေပၚ ျဖစ္ေစ ျပဳျခင္းအား မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိ ေနသည့္ လူအခြင့္ေရး ေလာက သားမ်ား အေနျဖင့္ ရႈတ္ခ် ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံမႈ ျပဳၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ဆက္လက္ၿပီး ရွိက္ၡဇက္ဇာကီသည္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ မွအပ ဘာမ်ားျပဳခဲ့ပါသလဲ ? ၎၏ သား၆ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအေပၚ ဒီေလာက္အထိ ရက္စက္ ေနေသာ္လည္း လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနရပါသလဲ ? ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ထပ္မံ၍အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ အနီျဖစ္ ဤကိစၥ ကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွးရူ၍ ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း ၊ ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ အတြက္ ကုသခြင့္ အျမန္ဆုံး ေပးသင့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား မွ ကုသမႈ အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳေပးသင့္ၾကာင္းမိမိအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား ကုသမႈကို တျဖည္းျဖည္းျခင္း စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
Unicode

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်းဟစ်စလာမ် အဗ်နာ) သတင်းဌာန


ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် ၏ လေးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အချိန်အခါ နှင့် ဆက်တိုက် ကျန်းမာရေး အခြေအနေမကောင်းဖြစ်နေသည့် ရှိက်္ခ အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ၊ (တစ်နည်းအားဖြင့် ) မဇ်ဟဗ်များကို စည်းလုံးအောင်ပြုပေးသူ ၊ မဂျ်မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၊ နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ္မစ် လှုပ်ရှားမှု နှင့် ရှီအာ ၏ ခေါင်းဆောင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်ပါဝင်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကို ပြုခဲ့ပါတယ်။

ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ အနေဖြင့်ဤသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား တရားမဝင်ဖမ်းချုပ်ထားကြောင်း ၊၎င်း ၏ အိမ်သူအိမ်သားများ နှင့် နောက်လိုက်များ သည်အကြိမ် ကြိမ်  လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရကြောင်း လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့များ ဟု ညာသံပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဤကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ အရ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအား ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မွန်းမလွဲ မည် အလျှင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဗ်နာ သတင်းဌာန ၏ ဒါရိုက်တာ အနေဖြင့် သတင်း ဌာနများ ၊သတင်းထောက်များ သတင်းဌာန ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ကြိုဆို ကြောင်း ပြောကြားပြီး ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် သို့  ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ် မှ ဗကီယသွလ္လာဟ် အမည်ရှိ အေမာမ်ဘာရာ ၊ ဒါရို ရဲဟ်မဟ် နှင့် ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ၏ အိမ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဇာရေယာ ပြည်သူ အများအပြား ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဒဏ်ရာရအောင်ပြုခဲ့ကြောင်း ထိုအချိန်မှ စ၍ ရှိက်္ခ နှင့် ၎င်း၏ ဇနီးအား တရား မဝင် ဖမ်းချုပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

H.I  ဆရက်ဒ် ဟိုစိန်နီ အာရေဖ် အနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်လည်း နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ် မှ ကမ္ဘာ့ ကွဒ်စ်နေ့ ချီတက်ပွဲ ကို လူမဆန်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ရှီအာဆန့်ကျင်ရေး ပြုခဲ့ကြောင်း ဤတိုက်ခိုက်မှု ၂ခု တွင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ ၏ သား ၆ ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။  
  
   
အဗ်နာ သတင်း ဌာန ၏ ဒါရိုက်တာ နှင့် မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ H.I  ဆရက်ဒ် ဟိုစိန်နီ အာရေဖ် အနေဖြင့်    မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်သည့် ဤ တသင်းစာ ရှင်း လင်းပွဲကို ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက် ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ သည် ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် ၏ လေးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အချိန်အခါ ဖြစ်ကြောင်း ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အတွက် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည့် အခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ၊ တရားမဝင် အကျယ်ချုပ် ၊ ချုပ်ခံထားရမှ အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်း၍ အချုပ်ခံ ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ ၏ ပြောကြားမှု အပြီး တက်ရောက် လာသည့် သတင်းထောက်များ မှ မေးခွန်းများ ကို အဖြေများ ဖြေကြား သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။  


မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ ၏ ပြောကြားချက်များ

အာယာသွလ္လာဟ်အနေဖြင့် အဖွင့်အမှာ စကား တွင် သတင်း ဌာန များအား ကြိုဆိုကြောင်း မဂျ်မ၏ အသစ် မဟာဗျူဟာများကိုအတည်ပြုပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မဂျ်မယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام)  ၏မဟာဗျူဟာ မှာ စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ် ကို မိတ်ဆက် ရေး အတွက် အဓိက အခြေခံ အုတ်မြစ် လေးခု ဖြစ်သည့် ဆင်ခြင်တုံတရား၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊တရားမျှတမှု (ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားမှု )  နှင့် ဇွဲရှိရှိ ဖြင့် ခုခံကာကွယ် မှု တို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။


အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန်နီ အနေဖြင့် တရားမျှတမှု (ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားမှု )  နှင့် ဇွဲရှိရှိ ဖြင့် ခုခံကာကွယ် မှု ဆိုသည့် အခြေခံ အုတ်မြစ် နှစ်ခု နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်မှာ - အချို့ အနေဖြင့် အစ္စလာမ် သာသနာတော်အား ရဲဟ်မါနီယသ် ( သနားကြင်နာခြင်း ၊ဂရုဏာ ရှိခြင်း) တစ်ခုတည်း ဖြစ်သာ မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ လုံးဝမုချ အမှန် အစ္စလာမ်သာသနာ ၏ အရင်းအမြစ်သည် ရဲဟ်မါနီယသ် ( သနားကြင်နာခြင်း ၊ဂရုဏာ ရှိခြင်း) ဖြစ်ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (صلّی الله علیه وآله ) သည်လည်း ရဲဟ်မသ်သိုလ် လေလ် အာလမီးန် (စကြာဝဠာ အပေါင်းအတွက် ဂရုဏာ ရှင် မေတ္တာ ရှင် ) ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဂရုဏာ ရှင်မေတ္တာ ရှင်၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများ ကို ရင်၊မဆိုင်ရန် ဟူ၍ မဟုတ်ချေ။ မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများ ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းသည် အသိဉာဏ် နှင့် အသိဉာဏ်ရှင်များ ၏ လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကလည်း မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန် အလေးပေးဂရု ပြုထားပါတယ်။

၎င်းမှ ဆက်လက်ပြီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ -  အစ္စလာမ်သာသနာ ၏ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး စည်းရုံးရေး ကိစ္စ တွင် မဇ်ဟဗ်များ စည်းလုံးရေး နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် ကိုနားလည်ခြင်းကိုလည်း အလေး ပေး ဂရုပြုထားပါတယ်။  အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (علیهم السّلام) ၏ မဇ်ဟဗ် (ရှီအာ ) အားမလွဲမသွေ   ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အကောင်းတကာအကောင်းဆုံး အသွင်ပုံစံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နည်းလည် သဘောပေါက်သည့် လက်ခံထားသည့် စကားဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် မဂျ်မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်  (သ) (علیهم السّلام) ၏ အမြင် သဘောထားသည် လူမျိုးစု တစ်ခု အတွက် မဟုတ်ဘဲ တကမ္ဘာလုံး အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန်နီ အနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ပြောကြားသည်မှာ - ယနေ့ အစ္စလာမ် သာသနာ တော်အား မိတ်ဆက်မှု ပြုရာတွင် နှစ်မျိုး နှစ်စားသော် ဆိုးကျိုး ပြု မိတ်ဆက်မှု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်ခု မှာ လစ်ဘရယ် အစ္စလာမ် နှင့် နောက်တစ်ခု မှ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမြင် နှစ်ခု စလုံးသည် အစ္စလာမ် သာသနာ နှင့် အစ္စလာမ်အသိုင်း အဝိုင်း ကို ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမှာ လစ်ဘရယ်အစ္စလာမ် ၏ ရလာဒ် ကြောင့် ရှရီအသ် နှင့်ဝေး ကွာ ခြင်း တစ်ဦးတည်းဆိုင်ရာ ရှရီအီဥပဒေ နှင့် အများဆိုင်ရာ ရှရီအီဥပဒေ နှင့် ဝေးကွာ ခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်၏ ရလာဒ် ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကို တိုးပွားစေခြင်း ၊ ဘာသာတရား နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာမှ  မသွန်သင်ထားသည့် စကားများ ကို သုံးစွဲမှု တို့ ဖြစ်လာ ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး အာယာသွလ္လာဟ် အနေဖြင့် အနောက် နိုင်ငံသားလူငယ်များ ကို ရေးသား သီးကုံးထားသည့် ရဲဟ်ဗရ်ရေ အင်ကေလာဗ်၏ စာချွန်တော် သည် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်၏ အာနိသင်အား ပျက်ပြယ် အောင်ပြုနိုင်ခဲ့ ကြောင်း အနောက် နိုင်ငံသားလူငယ်များ အနေဖြင့်  အစ္စလာမ် သာသနာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေဘုယျ အားဖြင့် ဇီယွန် ဝါဒီ အစ္စရေးတို့ ကိုင်တွယ်ထားသည့် မီဒီယာ ဖြင့်မလေ့လာ ဘဲ မလွဲမသွေ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် စွန္နသ်တော် တို့အားကိုးကား ၍ လေ့လာ ရန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။        
   

ပြီးနောက် အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန် နီ အနေဖြင့် မိမိပြေားကြားမည့် အဓိက အကြောင်း အရာ ဘက်သိုထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ် ၏  ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် မွတ်စလင် (အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) နောက်လိုက် ရှီအာများ ကို သတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီ ဆယ်ရာစုနှစ် အတွင်း မွတ်စလင်မ်များသည် မတရားဗိုလ်ကျသူများ မတရား ရက်စက် လူမဆန်သူများ ၏ပေါ်လစီကြောင့် စတေးမှုများ ပြုနေရကြောင်း၊ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အကြမ်းဖက် အခံရဆုံး မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး ကြောက်လန့်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု သည် မွတ်စလင်မ်များ အပေါ် ဖြစ်စေ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ အပေါ် ဖြစ်စေ ပြုခြင်းအား မည်သည့် နေရာတွင် ရှိ နေသည့် လူအခွင့်ရေး လောက  သားများ အနေဖြင့် ရှုတ်ချ ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံမှု ပြုကြမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွာန်နီ အနေဖြင့်ဆက်လက်ပြီး ရှိက်္ခဇက်ဇာကီသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှု နှင့် အကျိုးပြုမှု မှအပ ဘာများပြုခဲ့ပါသလဲ ? ၎င်း၏ သား၆ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအပေါ် ဒီလောက်အထိ ရက်စက် နေသော်လည်း လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေရပါသလဲ ? ဆိုသည့် အချက်များကို ထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထပ်မံ၍အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွာန်နီ အနီဖြစ် ဤကိစ္စ ကို နိုင်ဂျီးရီးယား အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး တည်ငြိမ်ရေးကို ရှေးရူ၍ ကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်း ၊ ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ အတွက် ကုသခွင့် အမြန်ဆုံး ပေးသင့်ကြောင့် နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း များ မှ ကုသမှု အတွက် အစီအစဉ်များ ပြုပေးသင့်ကြာင်းမိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဆရာဝန်များအနေဖြင့် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား ကုသမှုကို တဖြည်းဖြည်းခြင်း စတင်ရန် မျှော်လင့် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။


====================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*