?>

ျမန္မာ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အခ်ိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုံးရႈံး ရဖြယ္ရွိေန

 ျမန္မာ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အခ်ိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုံးရႈံး ရဖြယ္ရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖၚဝါရီက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ လြတ္ကင္းေစရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ရသလို ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းက နာမည္ဂုဏ္သတင္း ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္မႈ စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားအျပားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖၚဝါရီက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ လြတ္ကင္းေစရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ရသလို ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းက နာမည္ဂုဏ္သတင္း ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္မႈ စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားအျပားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ စပ္ႏြယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံပတ္သက္မႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစု၏ စြန႔္ပစ္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကိုးလအၾကာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္း ရွယ္ယာအတြက္ စိတ္ထက္သန္မႈရွိေသာ ဝယ္သူတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရွိထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း နက္ရႈိင္းေသာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈတို႔ကို ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

"အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔အၾကား ဆက္ဆံပတ္သက္မႈနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ဖို႔ လုပ္တာက ပိုၿပီး ခက္ခဲတယ္ ဆိုတာက ေပၚလြင္ထင္ရွားပါတယ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ဆံပတ္သက္တာက ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ေစတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြမွာ ႀကံရာပါျဖစ္မႈကို အဆုံးသတ္ရင္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တာဝန္ရွိမႈနဲ႔ ဖယ္ရွားသင့္ပါတယ္" ဟု campaign group တစ္ခုျဖစ္သည့္ Justice for Myanmar ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မရတနာေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္တပ္၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့လူေပါင္း ၁,၂၇၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရကာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္သည္ ျမန္မာအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ လူမဆန္ ရက္စက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား သုံးေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ယူေက ႏွင့္ ကေနဒါ တို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံကေန ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစုကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းထားခဲ့သည္။

စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အၾကား တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္လုပ္ကိုင္မႈ ရွိေနခဲ့ၿပီး စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားဘက္မွ ဖိအားေပးမႈကို ကာလၾကာ ခံေနရသည့္ ဂ်ပန္ ဘီယာကုမၸဏီ ကီရင္ ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ေျပာထားခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ တယ္လီေနာ ကဲ့သို႔ အျခားကုမၸဏီမ်ားကလည္း အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုလက္ေအာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရသည့္ အေျခအေနမွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာကေန ထြက္ခြာမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ဒက္ခ်္ ပင္စင္ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ APG သည္ ေတာင္ကိုရီးယား (စတီး) သံမဏိထုတ္လုပ္ငန္း POSCO ႏွင့္ Kirin တို႔ကို ျမန္မာစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ထားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးဘက္မွ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးထားေသာ္ျငား သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု APG က ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

"၁၂ လ ဆိုတာ လုံေလာက္ေနပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကာႀကီး ေစာင့္ေပးထားခဲ့တာပဲေလ" ဟု APG ၏ အႀကံေပးအရာရွိ ပါ့ခ္ ယူကြၽန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာကေန ထြက္ခြာရန္ တယ္လီေနာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ သေကၤတပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ တယ္လီေနာကုမၸဏီက အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယင္း၏ တယ္လီေနာျမန္မာ လုပ္ငန္းကို အရႈံးစာရင္းျပခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ အဆိုပါ ျမန္မာလုပ္ငန္းကို လက္ဘႏြန္၏ M1 Group ထံ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဇူလိုင္လက ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေကာင္စီ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တယ္လီကြန္ျမဴနစ္ေကးရွင္း ဝန္ႀကီးဌာနက တယ္လီေနာကို ျမန္မာ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဝယ္သူသစ္တစ္ဦး ရွာေစရန္သာ ပိုမိုလိုလားေနသည္။

တယ္လီေနာသည္ လက္ဘႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ မီကာတီႏွင့္ ၎၏ ညီအကိုေတာ္စပ္သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ M1 Group ထံ ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ထိခိုက္ေစေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံထားရၿပီး ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာက ျပန္လည္ ေခ်ပထားရာတြင္ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီဘက္က ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာ တပ္ဆင္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေရာင္းခ်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေကာင္စီ ဖိအားေပးသည့္အတိုင္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အီးယူႏွင့္ ေနာ္ေဝ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
Kirin ကုမၸဏီကလည္း ယင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အၾကား ယင္း၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းကို ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဝယ္သူ ရွာေတြ႕ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကေန ထြက္ခြာရန္ ၎တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိသည္။

စစ္တပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္အၾကား ပတ္သက္လုပ္ကိုင္မႈ ရွိေနသည့္ Kirin ႏွင့္ POSCO တို႔သည္ campaign group မ်ား၏ အျပင္းထန္ဆုံး ဖိအားေပးမႈတခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ထားခဲ့ရသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္သိစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ဘူးဆိုပါက ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကေန လက္ဗလာျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ၎တို႔က အခိုင္အမာ ေျပာသည္။

"တကယ္လို႔ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ဝယ္သူတစ္ဦး မရွာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အဆုံးသတ္သင့္သလို အာဏာသိမ္းစစ္တပ္နဲ႔ ယင္းရဲ႕ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းအုပ္စုကို ဘယ္လို ေငြေပးေခ်မႈမ်ိဳးကိုမွ မလုပ္ဘဲ ရွိေနသင့္ပါတယ္" ဟု မရတနာေမာင္က ေျပာခဲ့သည္။


****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*