?>

(၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အား မေအာင္ျမင္ေအာင္ ဝင္႐ႈပ္သည့္ အေမရိကန္၏ အေျခအေနကို ကာတြန္းဆရာ မွ ေဖာ္ျပ ။ ။ cartoon

အဗ္နာ ။ ။ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အား မေအာင္ျမင္ေအာင္ ဝင္႐ႈပ္သည့္ အေမရိကန္၏ အေျခအေနကို ကာတြန္းဆရာ မွ ပီပီ ျပင္ျပင္ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*