?>

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခအေန အား ကာတြန္းဆရာမွ ပီျပင္စြာ ေရးဆြဲ ျပ ။ ။ Cartoon

အဗ္နာ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခအေန အား ကာတြန္းဆရာမွ ပီျပင္စြာ ေရးဆြဲ ျပ ထားသည့္ ကာတြန္း ျဖစ္ပါတယ္။****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*