?>

အရ္ဗအီးန္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ သြားသည့္ လမ္းတြင္ ျမင္ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အရ္ဗအီးန္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ သြားသည့္ လမ္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ကို အားတက္ဖြယ္ ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

****************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*