?>

ၾကည္ညိဳ စရာ စဲဟ္လဟ္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ပုံရိပ္မ်ား ၊ အီရတ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။အီရတ္ ႏိုင္ငံ ရွိ ၾကည္ညိဳ စရာ စဲဟ္လဟ္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စဲဟ္လဟ္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ကူဖာ ၿမိဳ႕ ၏ အေရးႀကီး ဗလီမ်ား မွ တစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည့္ ဗလီ ျဖစ္ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*