?>

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ကို လြတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ။ ။

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ကာဒူနာ ၿမိဳ႕ တြင္ ရာႏွင့္ခ်ီ ေသာ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ ေနာက္လိုက္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား သည္ ရွိက္ၡဇက္ဇာကီ ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးကို ခ်က္ခ်င္း လြတ္ေပးရန္ ဇြာလင္မ္ အာဏာပိုင္မ်ား ထံ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

*****************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*