?>

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ့္ လႈပ္ရွား မႈ အဖြဲ႔ ၏ လူငယ္ လူရြယ္ မ်ား ညီလာခံ က်င္းပ ၊ ဗူသီးစ္ကာမ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဗူသီးစ္ကာမ္ ၿမိဳ႕ တြင္ အစၥလာမ့္ လႈပ္ရွား မႈ အဖြဲ႔ ၏ လူငယ္ လူရြယ္ မ်ား ညီလာခံ ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံ ၏ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*