?>

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ကာႏူဝီ ၿမိဳ႕ တြင္ ေသာၾကာ နမာဇ္ ျမင္ ကြင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ကာႏူဝီ ၿမိဳ႕ တြင္ ေသာၾကာ နမာဇ္ ျမင္ ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*