?>

ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ စဟီဖြာေယစဂ်ာဒ္ဒီေယ အစည္းအေဝး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ စဟီဖြာေယစဂ်ာဒ္ဒီေယ အစည္းအေဝး ၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*