?>
စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ သည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတသစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပး ၾကမည္

 ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ သည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတသစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပး ၾကမည္

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ မွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ သည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မွ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတသစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲ ေသတၱာ ေပါင္း ၂၃၄ ခု တြင္ မဲေပး ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ

Mehr သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ မွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ သည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မွ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတသစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲ ေသတၱာ ေပါင္း ၂၃၄ ခု တြင္ မဲေပး ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ မွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတသစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဘက္သို႔ ညႊန္၍ ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္သူ အီရန္ ႏိုင္ငံ သား ၃သန္းခြဲ သည္ မဲေပး ပိုင္ခြင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၎မွဆက္လက္ၿပီး ျပည္ပတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အစီအစဥ္ မ်ား အားလုံး ကုိအျပည့္ အဝ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အီရန္အေစာင့္ ေကာင္စီ ၏ အညီ အကူျဖင့္ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲ အား စိစစ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ရွိသူ အေယာက္ ၂၀၀ ကို အီရန္ သံ႐ုံးမ်ား ႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ထားေစၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ မဲ႐ုံေပါင္း ၂၀၄ ႐ုံ ကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ မွ ဆက္လက္ၿပီး သုံး ႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္ေနသည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးခြင့္ မရေၾကာင္း ၎ႏိုင္ငံမ်ား မွာ ကေနဒါ ၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ယီမင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥ ကို ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကို ရိုနာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ယီမင္တြင္ စစ္ျဖစ္ေနသည္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စအီးဒ္ ခသီးဗ္ဇာေဒ မွ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ကေနဒါ နယ္စပ္တြင္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ ေန အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ ေအာင္ စီစဥ္ ထား ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ ပါ တယ္။

သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ အိႏိၵယ တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံသား မ်ား အတြက္ ေဒလီ ၊ ဘုံေဘ ၊ ဟိုင္ဒဲရ္ အာဗါဒ္ ၊ဘန္ဂလို ၊ ပူနာ ႏွင့္ ရာဂ်ာ မန္ဒီ တို႔ တြင္ မေပးႏိုင္ရန္မဲ႐ုံ မ်ား ကို စီစဥ္ ေပးထားေၾကာင္း ထိုနည္းတူစြာ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ေန အီရန္ ႏိုင္ငံ သားမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕ ေတာ္အစၥလာမ္ အာဗါဒ္ ၊ လာဟိုရ္ ၊ကရာခ်ီ ၊ ေကြတာ ၊ ေဗရွာဝဲရ္ ႏွင့္ မိုလ္သန္ ၿမိဳ႕   မ်ားတြင္ မဲ႐ုံ မ်ား စီစဥ္ ထား ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဇြန္လ ၁၈ ၇က္ေန႔ တြင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေန အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အေျမာက္အမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။                                                                                               

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*