?>

အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ဖြာေတြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ အတြင္း အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အာလင္မ္ ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ ေနရာယူခဲ့ၾကပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*