?>

႐ႈိဟဒါအ္ မိသားစု၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

႐ႈိဟဒါအ္ မိသားစု၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ ႐ႈိဟဒါအ္ မိသားစု၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား ဆဟီးဖသိုရ္ေရဇာ (အ.စ) က်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

 

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَلِيفَتُهُ‏ فِي‏ أَهْلِهِ‏ وَ مَنْ أَرْضَاهُمْ فَقَدْ أَرْضَانِي وَ مَنْ أَسْخَطَهُمْ فَقَدْ أَسْخَطَنِي‏.

 

 

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ငါသည္ ရွဟီးဒ္ ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အၾကင္မည္သူမဆို ၎တို႔အား ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ ျပဳမည္ ဆိုလ်င္ ငါသည္လည္း ၎ကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူမည္။ ၿပီးေနာက္ အၾကင္မည္သူမဆို ၎တို႔အား စိတ္ဆိုးေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလ်င္ငါသည္လည္း ၎တို႔ကို စိတ္ဆိုးေတာ္မူေပမည္။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ ဆဟီးဖသိုရ္ေရဇာ (အ.စ) က်မ္း ၊ ၉၂

 

 

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*