?>

ေမာင္လာ အလီ အလိုင္းဟစ္စလာမ္ ဆိုတာ …. ?

ေမာင္လာ အလီ အလိုင္းဟစ္စလာမ္ ဆိုတာ …. ?

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီး ေမာင္လာ အလီ အလိုင္ဟစ္စလာမ္ ဆိုတာ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘဝ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ ဆြလႅာဟ္ဟို အလိုင္း ေဟဝ အာေလဟီ ဝစလာမ္ ၏ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ ကို ေလ့လာ သုံးသက္ၾကည့္ရန္ အဗ္နာ စာဖတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါတယ္။

 

ေမာင္လာ အလီ အလိုင္းဟစ္စလာမ္ ဆိုတာ . ?

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီး ေမာင္လာ အလီ အလိုင္ဟစ္စလာမ္ ဆိုတာ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘဝ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ ဆြလႅာဟ္ဟို အလိုင္း ေဟဝ အာေလဟီ ဝစလာမ္ ၏ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ ကို ေလ့လာ သုံးသက္ၾကည့္ရန္ အဗ္နာ စာဖတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါတယ္။

 

عن ابن یزید قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن قوله تعالی : واعتصموا بحبل الله جمیعا قال : علی بن أبی طالب علیه السلام حبل الله المتین .

تفسیر العیاشی 1/194 البحار 36 / 15 و

تفسیرنورالثقلین 1 /377

 

ေအဗ္ေနယဇီးဒ္ ေျပာၾကားတင္ျပပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဟဇရသ္ အဗူလ္ဟစန္ (အ.စ) ထံ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ဆိုထားသည့္ (( အသင္တို႔အားလုံး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ႀကိဳးေတာ္အား ဆြဲကိုင္ထားၾကပါေလ။ )) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္မွ အေျဖေပး မိန္႔ေတာ္မူ ၏ ။ အလီ ဗင္အဘီ သြာလစ္ဗ္ (အ.စ) သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ၿမဲၿမံ ခိုင္မာသည့္ ႀကိဳးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

قال النبیّ صلی الله علیه وآله : یاعلی ما عرف الله حقّ معرفته غیری وغیرک وماعرفک حقّ معرفتک غیرالله وغیری .

مناقب آل ابیطالب 3/267

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

((အိုအလီ (အ.စ) အသင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္မွ အပ မည္သူမွ်အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ ေနရာ အဆင့္အတန္း ကို မသိ ၾကေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အလႅာဟ္မွ အပ မည္သူမွ် အသင္၏တိုက္တန္သည့္ အဆင့္အတန္း ေနရာကို မသိရွိၾကေပ။

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : لو اجتمع النّاس علی حبّ علیٌ بن أبی طالبٍ لماخلق الله النّار .

ینابیع المودة / 125 . کشف الغمة 1/ 99

احقاق الحق 7/147 و البحار39 / 305

 

ေအဗ္ေနအဘာစ္ မွ ဆင့္ျပန္ပါတယ္။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္ ။

(( အကယ္၍ အသင္တို႔ အေနျဖင့္ အလီ (အ.စ) အား အခ်စ္ေမတၱာ ထားရန္္ အတြက္ စုေပါင္းၾကမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ (ငရဲဘုံ) ကို ဖန္းဆင္းမည္ မဟုတ္ေခ်။ ))

 

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : علیّ بن أبی طالب حلقة معلّقةٌ بباب الجنّة من تعلّق بها دخل الجنّة .

فرائد السمطین 1/ 180 . احقاق الحق 7 / 168

 

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( အလီ ေအဗ္ေနအဘီ သြာလစ္ဗ္ (အ.စ) သည္ ဂ်ႏၷသ္ (သုခဘုံ) တံခါးဝတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ လက္ကိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူမဆို ၎လက္ကိုင္ကို ဆြဲကိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ဂ်ႏၷသ္ (သုခဘုံ ) တြင္သို႔ ဝင္ေရာက္စံျမန္းရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ))

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*