?>

ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ခ်စ္သူေပါင္း ၁၁၀၀၀ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ မွ မစၥဂ်စ္ဒ္ေဒ ဂ်န္မရာန္ သို႔ ခ်ီတက္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ရွအ္ဗန္လ ၁၄ရက္ည အတြက္ မစၥဂ်စ္ဒ္ေဒ ဂ်န္မကရာန္ သို႔ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ ေမြးေန႔ က်င္းပၿပီး ေအဗါဒသ္မ်ား ျပဳ ႏိုင္ရန္အတြက္ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ မွ မစၥဂ်စ္ဒ္ေဒ ဂ်န္မရာန္ သို႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ခ်စ္သူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ၏ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

==============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*