?>

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမ်က္ေဒါသ အထြက္ခံရသူမ်ား

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမ်က္ေဒါသ အထြက္ခံရသူမ်ား

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမ်က္ေဒါသ အထြက္ခံရသူမ်ား အေၾကာင္း ကိုေလ့လာ ၾကပါစို႕ ။

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမ်က္ေဒါသ အထြက္ခံရသူမ်ား

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အာယသ္ေတာ္ အေျမာက္အမ်ား ႏွင့္ ရီဝါယသ္ေတာ္ အေျမာက္အမ်ား မွ မီးေမာင္းထိုးပါေနသည္မွာ - တမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ) အေပၚ မိုဟဗသ္ ႏွင့္ မိုဝဒသ္ ထားဖို႔ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနဆိုၿပီးလာ ရွိပါတယ္။

 

တစ္နည္းအား ျဖင့္ အဲဟ္လ့ဘိုက္ (အ.စ) အား အခ်စ္ထား ျခင္းကို ဒီးန္ သာသနာ ၏ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္ (အ.စ) ကို မုန္းတီးမယ္ ၊ ရန္ၿငိဳးထားမယ္ ၊ မနာလိုစိတ္ ရွိမယ္ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ား အတြက္ မေကာင္း သည့္ ဆိုးက်ဳိး အာနိသင္မ်ား ရွိေၾကာင္း ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား တြင္ လာရွိ ပါတယ္ ။ ၎ဆိုးက်ဳိးမ်ား အနက္မွ တစ္ခု မွာ   အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမ်က္ ေဒါသ အထြက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ မိန္႔ၾကား ထားပါတယ္ ။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေမအ္ရာဂ်္ ည မိုးေကာင္းကင္ ေပၚ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ဂ်ႏၷသ္ (အမတသုခဘုံ) ၏ တံခါးတြင္ (ေအာက္ပါအတိုင္း ) ေရးသားထားပါတယ္ ။

 

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ، على حبيب اللہ الحسن و الحسين (ع) صفوة اللہ ، فاطمة خيرة اللہ و علی اعدائھم لعنة اللہ ،

 

အလႅာဟ္ မွအပ အျခား ခဝပ္ ကိုးကြယ္ရန္ အရွင္မရွိ ၊မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္သည္ ၎ အရွင္ ေစလြတ္ေတာ္ မူသည့္ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလီ (အ.စ) သည္ ၎ အရွင္၏ ဝလီ (အခ်စ္ေတာ္ ) ျဖစ္ပါတယ္။ဖွေသြမာ (စ.အ) သည္၎ အရွင္၏ ကနီးစ္ ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဟစန္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟုိစိန္ (အ.စ) တို႔သည္ ၎ အရွင္ျမတ္ ၏ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔၏ ရန္သူမ်ား အေပၚအလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ လအ္နသ္ က်ေရာက္ပါေစ ။

 

تاريخ بغداد 1 ص 259

 

تہذيب دمشق 4 ص 322

 

مناقب خوارزمى ص 302 حدیث 297

 

فرائد السمطين ج 2 ص 74 ح 396

 

امالى طوسى ص 355 ح 737

 

كشف الغمہ 1 ص 94

 

كشف اليقين ص 445 ح 551

 

فضائل ابن شاذان ص 71

 

مقتل خوارزمى 1 ص 108

 

خصال شیخ صدوق ص 324 ح 10

 

مائۃ منقبۃ ص 109 ح 54 روايت اسماعيل بن موسی

 

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

 

ဖြေသြမာ (စ.အ) သခင္မ ၏ မိသားစု ဝင္မ်ားမွ အပ မိသားစုဝင္တိုင္း သည္ ၎တို႔ ၏ ဖခင္ဘက္မွ ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎တို႔ ၏ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ အေမြေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘုိက္ (အ.စ) ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္ကို ဖန္ဆင္းၿပီး က်န္ရွိသည့္ေျမ ႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။၎တို႔၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈ ကို ျငင္းပယ္သူမ်ား အတြက္ ဂ်ဟနၷမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔ ၏ မိတ္ေဆြ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ရန္သူ သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ရန္သူျဖစ္ပါသည္။

 

كنز العمال ج 12 ص 98 ح 34168 روايت ابن عساكر

 

بشارة المصطفى ص 20 روايت جابر

 

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

သတိရွိပါေလ။ အၾကင္ မည္သူမဆို အာေလ့ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ) အား မုန္းတီးမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ နဖူး ျပင္တြင္ ဤအဖန္ဆင္းခံသည္ အလႅာဟ္ ရဲဟ္မသ္ေတာ္မ်ား မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ရသူဟု ေရးထားမည္ျဖစ္ၿပီး                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ေကယာမသ္ေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းခံရပါမည္။

 

مناقب خوارزمى ص 73

 

مقتل خوارزمى 1 ص 40

 

مائتہ منقبہ 150 / 95 ، روايت ابن عمر

 

كشاف 3 ص 403

 

فرائد السمطين 2 ص 256 ح 524

 

بشارة المصطفى ص 197

 

العمدة ص 54 ح 52 ، روايت جرير بن عبد اللہ،

 

احقاق الحق ج 9 ص

==============================

251 / end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*