?>

ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစိုးရ မွ ေဆာ္ဒီရွီအာ မြတ္စလင္မ္ ၃၇ ဦးအား ေခါင္း ျဖတ္ကြပ္မ်က္

ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစိုးရ မွ ေဆာ္ဒီရွီအာ မြတ္စလင္မ္ ၃၇ ဦးအား ေခါင္း ျဖတ္ကြပ္မ်က္

အာေလဆအူးဒ္ ၏ ရိုင္းစိုင္း လူမဆန္ၿပီး တရားခံ အာဏာ ပိုင္ေဆာ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ရက္တည္း မိမိ အစိုးရအား ေစာဒကတက္ ေထာက္ျပသူ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ ၃၇ ဦး အား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ပါတယ္ ။

အဗ္နာ သတင္းဌာန ၏ သတင္းအေထာက္အထားအရ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားမွ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ေနေမရ္ ၏ လမ္းစဥ္ ေနာက္လိုက္သူ ၃၇ ဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ၃၇ အား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္ ။

 

ဤ ၃၇ ဦး စလုံးအား ရွီအာမ်ားေနထိုင္သည့္ အလ္ကသီးဖ္ ေဒသမွ ေဆာ္ဒီ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ အျပစ္မဲ့ ၃၇ဦးလုံးကို ဧၿပီ လ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေသဒဏ္ ေပး ခဲ့ပါ တယ္။

 

၎ ၃၇ဦးအနက္မွ ကသီးဖ္အရပ္ေန အေက်ာ္အေမာ္ ရွီအာ အာလင္မ္ ရွိက္ၡမိုဟမၼဒ္ အလ္အသီ ယဟ္အဗ္ဒိုလ္ဂနီးလည္းပါဝင္ပါတယ္။ ယေန႔မနက္ ပိုင္း ေရရာဇ္ ၿမိဳ႕တြင္ ၎ ၃၇ ဦးအား ေဆာ္ဒီ အစိုးရ မွ ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာ မႈ လူမဆန္မႈ သမိုင္း အသစ္ကို ထူခဲ့ေပသည္။

 

ေအပီ သတင္းဌာန၏ သတင္းအေထာက္အထားအရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၂ရက္ေနာက္ ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရက္တည္း လူဒီေလာက္အမ်ားႀကီးကို ေသဒဏ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ထိုအခ်ိန္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၄၇ ဦးအား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့ ပါတယ္။ ေသဒဏ္ ေပးခံရသူမ်ားမွ တစ္ဦးမွာ ခါလစ္ဒ္ ဗင္အဗ္ဒိုလ္ကရီးမ္ အလ္ေသာင္ဝါရ္ဂ်ီ ၏ အေလာင္း အား နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ သစ္ပင္ ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျပခဲ့ ပါတယ္။ ဘယ္ၿမိဳ႕ တြင္ ေသ ဒဏ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတာ့ သတင္းမသိရွိရေခ်။

 

ေသဒဏ္ေပးခံရသူမ်ားသည္ ေရရာဇ္ ၊ မကၠာဟ္ ၊မဒီနာ ႏွင့္ အစီးရ္ ႏွင့္အျခား ၿမိဳ႕ သားမ်ား ပါဝင္ပါ တယ္။ ေသဒဏ္ကို လည္း ေဒသ အသီးသီးတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆာ္ဒီ အစိုးရ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေသဒဏ္ အမိန္႔ခံရသူမွာ ၉၅ ဦး အထိ ရွိေၾကာငး သိရပါတယ္။ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကလည္း ၁၂၅ ေယာက္အား ေခါင္းျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ၎တို႔ အတြင္ အမ်ားစု မွာ မူးရစ္မႈ ႏွင့္ေမွာင္ခို မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ မူးရစ္ ေဆးဝါး မႈ ျဖင့္ ပါကစၥတန္ နီ ခင္ပြန္း ႏွင့္ဇနီး အား ေခါင္းျဖတ္ အျပစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပါကစၥတန္နီ လုံၿခဳံေရး တပ္သားတစ္ဦးကို သတ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ ယီမင္ႏိုင္ငံသား ၄ ဦး အား ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။

 

အကြပ္မ်က္ခဲ့ ရွီအာ ၃၇ ၏အမည္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရွီအာ အာဇာနည္ ၃၇ဦး၏ အမည္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 1. أحمد حسن علی آل ربیع.
 2. أحمد حسین علی العرادی.
 3. أحمد فیصل حسن آل درویش.
 4. جابر زهیر جابر المرهون.
 5. حسین حسن علی آل ربیع.
 6. حسین علی جاسم الحمیدی.
 7. حسین قاسم علی العبود.
 8. حسین محمد علی آل مسلم.
 9. حیدر محمد إبراهیم آل لیف.
 10. خالد حمود جویر الفراج.
 11. خالد عبدالکریم صالح التویجری.
 12. سالم عبدالله عوض العمری الحربی.
 13. سعید محمد سعید السکافی.
 14. سلمان أمین سلمان آل قریش.
 15. طالب مسلم سلیمان الحربی.
 16. طاهر مسلم سلیمان الحربی.
 17. عباس حجی أحمد الحسن.
 18. عبدالعزیز حسن علی آل سهوی.
 19. عبدالکریم محمد الحواج.
 20. عبدالله سلمان صالح آل اسریح.
 21. عبدالله عادل حسن العوجان.
 22. عبدالله هانی عبدالله آل طریف.
 23. عزیز مهدی عبدالله آل رافع العمری.
 24. علی حسین علی العاشور.
 25. علی حسین علی المهناء.
 26. فاضل حسن عبدالکریم لباد.
 27. مجتبى نادر عبدالله السویکت.
 28. محمد حسین علی العاشور.
 29. محمد سعید عبدرب الرسول آل خاتم.
 30. محمد عایض محمد النملان القحطانی.
 31. محمد عبدالغنی محمد عطیة.
 32. محمد منصور أحمد آل ناصر.
 33. مصطفى أحمد عبداللطیف درویش.
 34. منتظر علی صالح السبیتی.
 35. منیر عبدالله أحمد آل آدم.
 36. هادی یوسف رضى آل هزیم.
 37. یوسف عبدالله عوض العمری.

 =========================

251 / End

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*