?>

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဇါးဗ္ကို မက်ေတာ္မူ ျခင္း

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဇါးဗ္ကို မက်ေတာ္မူ ျခင္း

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဇါးဗ္ကို မက်ေတာ္မူ ျခင္း အေၾကာင္း ေလါလာ ၾကပါစို႔ ...

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဇါးဗ္ကို မက်ေတာ္မူ ျခင္း

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူဟ္အမွတ္ ၇ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၃၃ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ေတာ္မူထားပါသည္။

 

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၎တို႔ အေပၚ ထိုအခ်ိန္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်ေပး ေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ ။ ၎တို႔အၾကား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)ရွိေန သမွ် ကာလ ပတ္လုံး ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ လူထုအေနျဖင့္ ၎(အလႅာဟ္)ထံ မိမိတို႔၏ အျပစ္ မ်ား ကိုဝန္းခ်ေတာင္းပန္ေနသည္ကို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔ အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္မဟုတ္ေခ်။

 

အာယသ္ေတာ္၏ သဖ္စီ

 

အလာမာေအဗ္ေနဟဂ်္ရ္မက္ကီ အေနျဖင့္ ရွီအဟ္ အားတုံ႔ျပန္ သည့္ စာအုပ္ (ဆဝါ ေအကို ေမာ္ဟေရက) တြင္ေရးသားထားပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ရွီအဟ္ အာလင္ မိုဖာေစရို ကုရ္အာန္ ဟာေဖဇ္ ဖရ္ဖန္အလီ အေနျဖင့္ ဤအာယသ္ေတာ္၏ သဖ္စီး အား (ဆဝါ ေအကို ေမာ္ဟေရက) စာအုပ္မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု ကို ကူးယူ ဆင့္ျပန္ ထားပါတယ္ ။

 

အလာမာေအဗ္ေနဟဂ်္ရ္မက္ကီ အေနျဖင့္ ဤအာယသ္ေတာ္အား အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ဖွဇီလသ္ ကိုတင္ျပသည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရးသားထားပါတယ္ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အေနျဖင့္အရိပ္ျပ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - (( ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေျမပထဝီ ေပၚတြင္ ေနထုိင္ သူမ်ား အတြက္ ခိုလုံရာ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ အဇါးဗ္ေဗ ေအလာဟီ မွ ထိန္းသိမ္း ေပးမႈ အတြက္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ပါတယ္။ ))

 

က်မ္းကိုး ။ ။ မိုဖာေစရို ကုရ္အာန္ ဟာေဖဇ္ ဖရ္ဖန္အလီ ၏ ဘာသာျပန္ ကုရ္အာန္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၄၅

 

အခုလို အစြဲအလန္း ရွိ အစြန္းေရာက္ေနသည့္ ရွီအဟ္ မုန္းတီးေနသည့္ အာလင္မ္ တစ္ပါးအေနျဖင့္ အခု လို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရား ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု ကိုဆင့္ျပန္ ျခင္းသည္ မိုအ္ေဂ်ဇာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္၏ ဆရာ အာယာသုိလႅာဟ္ အလ္အိုဇမာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ အေနျဖင့္ မိမိမိုဂ်္သဟစ္မ်ားကို စာသင္ေပးေနခ်ိန္ သင္တန္းတြင္ မိန္႔ၾကားပါတယ္။ အဲအခ်ိန္အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ေမြးေန႔ အခ်ိန္အခါ (ရဂ်ဗ္လ ၁၃ရက္ေန႔) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္အလီ (အ.စ) ၏ ဖီဇီလသ္ေတာ္မ်ားဘက္သို႔ အရိပ္ျပၿပီး မိန္႔ၾကားပါတယ္။

 

((ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွီအဟ္ မဇ္ဟပ္ကိုတုံ႔ျပန္ေရးသားသည့္ စာအုပ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မွန္ကန္မႈကို ေထာက္ျပေနသည့္ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား လာရွိေနျခင္းသည္ မိုအ္ေဂ်ဇာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ။))


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*