?>

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ ေရႊႏႈတ္ေတာ္လာ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား အေၾကာင္း

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္  (အ.စ) ၏ ေရႊႏႈတ္ေတာ္လာ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား အေၾကာင္း

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ ေရႊႏႈတ္ေတာ္လာ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား အေၾကာင္း ကို ABNA ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -
إنّ الله لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک
စကားေျပအဓိပၸာယ္ -
((အိုဖြာေတြမာ(စ.အ)၊ျမတ္အလႅာဟ္သည္အသင္မ၏အမ်က္ေဒါသစိတ္ဆိုးမႈေၾကာင့္အမ်က္ေဒါသထြက္စိတ္ဆိုးေတာ္မူၿပီး၊အသင္မ၏ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္မႈေၾကာင့္ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္ေတာ္မူ ေလ သည္။ (ျမတ္အလႅာဟ္၏ အမ်က္ေဒါသ သည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၊ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူသည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူ ျဖစ္ေတာ္ ေလသည္။) )
REF  - امالی شیخ طوسی ره ص 427
ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -
إنّما سمّیت فاطمه ((فاطمه)) لأنّها فطمت هی وشیعتها وذرّیتها منّ  النّار

စကားေျပအဓိပၸာယ္ - ((ဖြာေတြမာ (စ.အ) အား ဖြာေတြမာ (စ.အ) ဟုမွည့္ေခၚရသည့္ အေၾကာင္းမွာ သူမႏွင့္သူမ၏ရွီအာ(ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)သည္ဂ်ဟႏၷမ္(ငရဲဘုံ)မွလုံၿခဳံမႈရထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း ။ ))
REF -دلائل الامه ص 148 حدیث 57

သတိျပဳစရာ ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္ကား - သခင္မႀကီး (စ.အ) ကိုယ္တိုင္က မိမိ၏ ရွီအာ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သား ) အျဖစ္လက္ခံမွ သာ တန္ဖိုးရွိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ရင္ေလး စရာပင္တည္း …ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးကို ျမတ္အလႅာဟ္ မွ သခင္မႀကီး (စ.အ)၏ စစ္မွန္ သစၥာ ရွိသည့္ ရွီအာ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သား ) ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း၊စြမ္းအား ေပး သနား ေတာ္မူ ပါေစ။
သခင္မႀကီး (စ.အ) ဖက္မွလည္း ဤကဲ့သို႔ အရည္ အေသြး စြမ္းအား ျမတ္ အလႅာဟ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူရန္ အသနားခံေပး ေတာ္မူပါေစလို ျမတ္ဆု ဒိုအာ ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။
ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -
 فوالله .... لا أعضبتنی و لا عصت لی أمرا ولقد کنت أنظر إلیها فتکشف عنّی الهموم والأحزان
စကားေျပအဓိပၸာယ္ - (( ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ ကစမ္ … ဖြာေတြမာ (စ.အ) သည္ ကၽြႏ္ုပ္အားအမ်က္ေဒါသထြက္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့သလို ကၽြႏ္ုပ္ အမိန္႔ ကိုလည္း မဖီဆန္ခဲ့ေခ်။ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ေဇယာရသ္(ေတြ႔ဆုံမႈ) ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေသာကဒုကၡ ၊ေဝဒနာ အားလုံး ေဝးကြာ သြားခဲ့ေပသည္ ။ ))
REF -بحارالانوار ، ج 43 ص 134

ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -
کلّ ما فی کتاب الله عزوجلّ (( إنّ الأبرار ... )) فوالله ماأرادبه إلاعلی بن أبی طالب و فاطمه وأنا والحسین لأنا نحن أبرار بآبائنا وامّهاتنا و قلوبنا علت بالطّاعات والبرّ وتبرأت من الدنیا و حبّها و أطعنا الله فی جمیع فرائضه وآمنّا بوحدانیّته وصدّقنا برسوله .

စကားေျပအဓိပၸာယ္ -
(( ျမတ္အလႅာဟ္ အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ အဗ္ရာရ္ ဆိုသည့္ စကားလုံးကို သုံးေတာ္မူတိုင္း ဆိုလိုခ်က္မွာဟဇရသ္အလီေအဗ္ေနအဘီသြာလစ္ဗ္(အ.စ) ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၊ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဟဇရသ္ ဟိုစိုင္း (န) (အ.စ) ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနကီ (ခ) ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ အေဖမ်ား (ဘိုးေဘး…) ႏွင့္အေမမ်ား (အဖြား …) တို႔ဖက္မွ ရလာသည့္ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေပသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလုံးသားသည္ ေကာင္းမႈ ကိုသိုလ္ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္၏ အမိန္႔ေတာ္ ေျမဝယ္မက်နာ ခံ မႈ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ မအ္ ေရဖသ္ အဆင့္မွာ ေမအ္ရာဂ်္ အဆင့္ ျဖစ္ေနေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလုံးသား သည္ေလာကႏွင့္ေလာကရွိ အရာမ်ားကို တပ္မက္မႈ မရွိေခ် ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား (အားလုံး)ေရွ႕ ဝယ္ ဦးညြတ္ ေျမဝယ္မက်နာခံၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရ တာဝန္မ်ား ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ျမတ္အလႅာဟ္ တစ္ဆူတည္း တစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္၏ရစူလ္ (ဆြ) ကို (အျပည့္အဝ) ေထာက္ခံ ပါသည္။ ))
REF - بحارالانوار ، ج 24 ص 3


=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*