?>

ဟဇရသ္ အဗူဟနီဖာ မည္သည့္ ေအမာမ္ ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တံခါး ဝ ကို ထျမက္စီးလွဲခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့ ပါသလား ?

ဟဇရသ္ အဗူဟနီဖာ မည္သည့္ ေအမာမ္ ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တံခါး ဝ ကို ထျမက္စီးလွဲသူ ျဖစ္ခဲ့ ပါသနည္း … အေျဖကို ေအာက္ပါအတိုင္း အတိအက် ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ …

 

ေအမာမ္ အဗူဟနီဖာ ၊စြန္နီမ်ား ၏ ေအမာမ္ ႏွင့္ အဇီးမ္မြဖ္သီ သည္ အၿမဲတေစ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္ ေတာ္ကုိ သြားေလ့ ရွိၿပီး ေရာင္ဇာေတာ္မွ မဒဒ္ (အကူအညီ)ေတာင္းေလသည္။

 

 

မူရင္းက်မ္း

 

روی عن محمد بن الحسن الشیبانی وعن أبی یوسف وعن وکیع رحمهم الله تعالی أن أبا حنیفه رضی الله تعالی عنه کان یزور أبدا قبر الإمام محمد الجعفر الصادق رضی الله عنه و یکنس علی بابه ویعطی للمجاورین فتوحا ویطلب الإستعانه منه فی الأمور.

 

မိုဟမၼဒ္ ဗင္ ဟစန္ ရွိင္းဗါနီ အေနျဖင့္ အဗူယူစြဖ္ ( ၂ဦးစလုံး ေအမာမ္ အဗူဟနီဖြာ ၏ တပည့္ျဖစ္ပါသည္) ၎မွ ဝကီးအ္ ထံမွတဆင့္ ၊ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ အဗူဟနီဖြာ သည္ အၿမဲတေစ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္ ေတာ္ကုိ သြားေလ့ ရွိၿပီးေရာင္ဇာေတာ္၏ တံခါးကို တံျမက္စီးလွဲ ေလ့ရွိ၏ ။ ေရာင္ဇာေတာ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ေမာင္လာ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) (ေရာင္ဇာေတာ္)ထံ အကူအညီ ေတာင္းေလ့ရွိသည္…

 

 

«رد وهابی: مفتی محمود» ، ص ۳۴

 

စြန္နီညီေနာင္မ်ားသို႔ ေမးခြန္းတစ္ခု

 

 

ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ မ်ား အေနျဖင့္ သဝစူလ္ ႏွင့္ ေအစ္ေသဂ္ဂါစာ ကို ေရွးရ္က္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္ … ဒီေတာ့ ေအမာမ္ အဗူဟနီဖြာ ေကာ္ မိုရွ္ေရက္ ႏွင့္ ကာေဖရ္ ျဖစ္သြားပါသလား?

 

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*