?>

ဟဇရသ္ ဖြာေသြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) အဲဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ (စြန္နီ )တို႔၏ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား အရ

ဟဇရသ္ ဖြာေသြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) အဲဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ (စြန္နီ )တို႔၏ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား အရ

ဟဇရသ္ ဖြာေသြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား ကို အဲဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ (စြန္နီ )တို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ား မွ ထုတ္ႏုတ္ ဆင့္ျပန္ ထားပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန


ဟဇရသ္ ဖြာေသြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား ကို အဲဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ (စြန္နီ )တို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ား မွ ထုတ္ႏုတ္ ဆင့္ျပန္ ထားပါတယ္။

قال رسول اللّه إذا کانَ یَوْمُ القیامَةِ نادی مُنادٍ یا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا أَبْصارَکُمْ حَتی تَمُرَّ فاطِمَة

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ေကယာမသ္ေန႔တြင္ အသံေပးသူမွ အသံ ေပးလိမ့္မည္။ အိုေကယာမသ္ ရွိ ပုဂၢိဳလ္ အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔၏ မ်က္လုံးမ်ားကို ပိတ္ထားပါေလ။ အေၾကာင္းမွာ ဤေနရာမွ ဖြာေသြမာ (စ.အ) သခင္မ ျဖတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (1)  

قال رسول اللّه کُنْتُ إذا اشْتَقْتُ إِلی رائِحَةِ الجنَّةِ شَمَمْتُ رَقَبَةَ فاطِمَة.

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဂ်ႏၷသ္ ၏ရနံ႔  ကို ႐ွ်ဳ႐ႈိက္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ ခ်ိန္တြင္  ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏ ရနံ႔ ကို ႐ွ်ဳ႐ႈိက္ ပါသည္။ (2)


قال رسول اللّه حَسْبُک مِنْ نساءِ العالَمیَن أَرْبَع: مَرْیمَ وَآسیَة وَخَدیجَة وَفاطِمَة.
အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ရွိသမွ် စၾကာဝဠာအေပါင္းတြင္  အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသမီး မွာ ၄ ဦး သာလွ်င္ ရွိပါသည္။ မဲရ္္ယမ္ သခင္မ ၊ အာစီယာ သခင္မ ၊ ခဒီဂ်ာ သခင္မ  ႏွင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ) သခင္မတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (3)


قال رسول اللّه یا عَلِی هذا جبریلُ یُخْبِرنِی أَنَّ اللّهَ زَوَّجَک فاطِمَة.


အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အိုအလီ  (အ.စ) အခုေလးပင္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ.စ) သတင္းေပးပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဖြာေသြမာ အား အသင္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးလိုက္ပါသည္။ (4)

قال رسول اللّه ما رَضِیْتُ حَتّی رَضِیَتْ فاطِمَة.

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ)  ေက်နပ္သူ  မည္သူမဆို ကို သာ လွ်င္ ေက်နပ္ ေတာ္မူေလ၏။  (5)


قال رسول اللّه یا عَلِیّ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَکَ فاطِمَة.အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အိုအလီ (အ.စ) ကၽြႏ္ုပ္အား အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ သခင္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူ ၏။ ဖြာေသြမာ (စ.အ) အား အသင္ ႏွင့္ ထိမ္းျမား ေပးပါေလ။ (6)

قال رسول اللّه إِنّ اللّهَ زَوَّجَ عَلیّاً مِنْ فاطِمَة.


အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အလီ (အ.စ) အား ဖြာေသြမာ (စ.အ) ႏွင့္ ထိမ္းျမား ေစေတာ္မူသည္။ (7)


قال رسول اللّه أَحَبُّ أَهْلِی إِلیَّ فاطِمَة.

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ကၽြႏ္ုပ္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အနီးအနားတြင္ အလြန္တရာ အခ်စ္ဆုံးသူမွာ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ျဖစ္ပါသည္။ (8)


قال رسول اللّه خَیْرُ نِساءِ العالَمین أَرْبَع: مَرْیَم وَآسیة وَخَدِیجَة وَفاطِمَة.
အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ စၾကာဝဠာ ရွိ အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔၏ ဦးေသွ်ာင္ ဦးေဆာင္ မွာ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး ျဖစ္ပါသည္။ (၎တို႔မွာ ) မဲရ္္ယမ္ သခင္မ ၊ အာစီယာ သခင္မ ၊ ခဒီဂ်ာ သခင္မ  ႏွင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ) သခင္မတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (9)


قال رسول اللّه سیّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة.အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဂ်ႏၷသ္ တြင္ ဝင္ေရာက္ ရမည့္ အမ်ဳိးသမီး အားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဖြာေသြမာ (စ.အ)  ျဖစ္ပါသည္။ (10)


قال رسول اللّه أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ الجَنَّةَ: عَلیٌّ وَفاطِمَة.


အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘုံ အတြင္းသို႔ ပထမဆုံး အလီ (အ.စ) ႏွင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (11)قال رسول اللّه أُنْزِلَتْ آیَةُ التطْهِیرِ فِیْ خَمْسَةٍ فِیَّ، وَفِیْ عَلیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفاطِمَة.

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အာယသ္ သက္သြဟီး သည္ ပန္ဂ်သန္ ၅ပါး ကၽြႏ္ုပ္ ၊အလီ (အ.စ) ၊ ဟစန္ (အ.စ) ၊ဟိုစိန္ (အ.စ) ႏွင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ) တို႔ ၏ ႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္ အတြက္ က်ေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (12 )  


قال رسول اللّه أَفْضَلُ نِساءِ أَهْل الجَنَّةِ: مَرْیَمُ وَآسیةُ وَخَدیجَةُ وَفاطِمَة.


အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဂ်ႏၷသ္သီ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တြင္ အလြန္တရာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ား မွာ မဲရ္္ယမ္ သခင္မ ၊ အာစီယာ သခင္မ ၊ ခဒီဂ်ာ သခင္မ  ႏွင့္ ဖြာေသြမာ (စ.အ) သခင္မတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (13)قال رسول اللّه أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة.

အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ပထမဆုံး ဂ်ႏၷသ္ တြင္ ဝင္ေရာက္မည့္သူမွာ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ျဖစ္ပါသည္။ (14 )


قال رسول اللّه المَهْدِیِ مِنْ عِتْرَتی مِنْ وُلدِ فاطِمَة.


အဓိပၸာယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ  (အ.စ) သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) မွျဖစ္ၿပီး ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏  အမ်ဳိး အႏြယ္ မွ ျဖစ္ေလ၏။  (15)


က်မ္းအကိုးအကားမ်ား

(1)کنزالعمّال، ج13، ص:91 و 93.منتخب کنزالعمّال بهامش المسند، ج5، ص:96.الصواعق المحرقة، ص:190. أسدالغابة، ج5، ص:523.تذکرةالخواص، ص279.ذخائرالعقبی، ص:48.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:356.نورالأبصار، ص:51 و 52. ینابیع المودّة، ج2، باب56، ص:136.


(2)منتخب کنزالعمّال، ج5، ص:97. نورالأبصار، ص:51.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:360.

(3) مستدرک الصحیحین، ج3، باب مناقب فاطِمَة، ص:171.سیرأعلام النبلاء، ج2، ص:126. البدایةوالنهایة، ج2، ص:59.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:363.

(4) مناقب الإمام علی من الریاض النضرة، ص:141.

(5) مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:342.

(6) الصواعق المحرقة، باب11، ص:142. ذخائرالعقبی، ص30 و 31.تذکرةالخواص، ص:276.مناقب الإمام علی من الریاض النضرة، ص:141. نورالأبصار، ص:53.

(7) الصواعق المحرقة، ص:173.

(8) الجامع الصغیر، ج1، ح203، ص:37.الصواعق المحرقة، ص:191. ینابیع المودّة، ج2، باب59، ص:479.کنزالعمّال، ج13، ص:93.

(9) الجامع الصغیر، ج1، ح4112، ص:469. الإصابةفی تمییزالصحابة، ج4، ص:378.البدایةوالنهایة، ج2، ص:60.ذخائرالعقبی، ص:44.

(10) کنزالعمّال، ج13، ص:94.

(11) نور الأبصار، ص:52/ شبیه به آن در کنزالعمّال، ج13، ص:95.

(12) إسعاف الراغبین، ص:116. صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة.

(13) سیرأعلام النبلاء، ج2، ص:126. ذخائرالعقبی، ص:44.

(14) ینابیع المودّة، ج2، ص:322 باب56.

(15) الصواعق المحرقة، ص:237

============================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*