?>

ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာမအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္၏ ပရဝဏ္ အတြင္း ပန္းပင္ေပါင္း ၅၅၀ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္း ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာမအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္၏ ပရဝဏ္ အတြင္း ပန္းပင္ေပါင္း ၅၅၀ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*