?>

ေမလ ၃ရက္ေန႔ မွသာ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ျဖစ္မည္

   ေမလ ၃ရက္ေန႔ မွသာ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ျဖစ္မည္


အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ ေရွာင္ဝါလ္လ အတြက္ လကို မျမင္ ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ လၾကည့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ မွ ေၾကညာ ခဲ့သျဖင့္ ေမလ ၂ရက္ေန႔ သည္ လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ရက္ ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၃ ရက္ေန႔ သည္ ေရွာင္ဝါလ္လ ၁ရက္ေန႔ ျဖစ္၍ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ေန႔ ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ ေရွာင္ဝါလ္လ အတြက္ လကို မျမင္ ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ လၾကည့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ မွ ေၾကညာ ခဲ့သျဖင့္ ေမလ ၂ရက္ေန႔ သည္ လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ရက္ ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၃ ရက္ေန႔ သည္ ေရွာင္ဝါလ္လ ၁ရက္ေန႔ ျဖစ္၍ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ေန႔ ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ လၾကည့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ ၏ ဥကၠ႒ မွာ H.I အလီေရဇာ မိုဝဟစ္ဒ္ ေနဂ်ာဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ အေနျဖင့္ လၾကည့္ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၀၀မွ ယေန႔ ေမလ ၂ရက္ေန႔ အစရ္အခ်ိန္ မွ စၿပီး အီရန္ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔ အျပား လကို ၾကည့္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎တို႔မွ လမျမင္ ခဲ့ေၾကာင္းကို ေျပာၾကား အသိေပး လိုက္ပါတယ္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ မနက္ဖန္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေမလ ၃ရက္ အဂၤါေန႔ သည္ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရဟ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*