?>

ICJ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မွတ္သားထားေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရထုတ္ျပန္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (ICJ)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မွတ္သားထား ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ICJ တရားခြင္၌ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ − ICJ)

    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (ICJ)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မွတ္သားထား ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။


ျမန္မာ-ဂမ္ဘီယာအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICJ က ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ (Provi-sional Measures) ေလးခ်က္ကို ျမန္မာက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ ရန္ ယမန္ေန႔တြင္ အမိန႔္ခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ ယင္းအမႈ၏ ဆီေလ်ာ္ခိုင္မာ မႈ(merits)ကို တရား႐ုံးက စီရင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိ အေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ ထားသည့္အမႈကို လက္ခံၾကား နာခြင့္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အမႈ၏ ဆီေလ်ာ္ ခိုင္မာမႈ (merits)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္သည့္သေဘာလုံးဝသက္ေရာက္ ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ICJ က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေစရန္ မည္သည့္ က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးမွ် ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီး ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇဝတ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈစနစ္အရ စုံစမ္း စစ္ေဆး အေရးယူေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ေဖာ္ျပသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား ႐ုံးအေနျဖင့္ အမႈကိစၥကို စတင္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအမံ မ်ားခ်မွတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ ဟု စြပ္စြဲခံရႏိုင္သည့္ အလား အလာမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ေလ့ရွိေသာ အစဥ္အလာ ရွိသည္ကိုလည္း သိရွိထားသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ေဖာ္ျပသည္။

ဂမ္ဘီယာကစြပ္စြဲထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးမ်ားအေန ျဖင့္ မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္ မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးကို အေထာက္ အကူျပဳေစရန္အတြက္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုသည္။

ယခုအမႈကိစၥတြင္ မူလ ေလွ်ာက္ထားခ်က္၏ ခိုင္လုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးအေနျဖင့္ အခ်က္အ လက္မွန္မ်ားကို အေျခခံကာ မွန္ကန္သည့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အခ်ိဳ႕ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အ ေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈမရွိသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ ရႈတ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနကို လိုရာဆြဲ၍ လြဲမွားစြာပုံေဖာ္လ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံ ေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေျခအေန မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေျခခံ ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ မ်ားအေပၚ အဟန႔္အတား ျဖစ္ ေစေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ထားသည္။
.................
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*