?>

ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ၏ ေအာင္ျမင္မႈ

ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ၏ ေအာင္ျမင္မႈ

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဇ္ဗဟ္ ယဇ္ဒီ ၏ တင္ျပခ်က္မ်ား မွ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ၏ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည့္ က႑ ေလးကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

          ဤသို႔ျဖစ္ပထမအရိပ္အႁမြက္ ျပဳထားသည့္ အတိုင္း မႏုႆ လူသား အတြက္ အလြန္တရာ အေရး အႀကီးဆုံးမွာ အဲက္လ္ (ခ) အသိဥာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး နည္းျဖင့္ ၎ အဲက္လ္ ကို ဆြတ္ခူးရပါမည္။ ၎သည္ ေလာကုတၱရာ ဆိုင္ရာ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ ဤ ေလာကီ ဘဝ သည္ ေလာကုတၱရာ ထာဝရ ဘဝ၏ နိဒါန္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသား၏ ပမာသည္ ဤေလာကီ တြင္ ေလာကုတၱရာ အတြက္ ခရီးသည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နယ္ တစ္ေက်း တြင္ ေန႔ည အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီး ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ ကာ မိမိ၏ ရရွိမႈ ကို စုေဆာင္းမည္။ ၿပီးေနာက္ ၎ အား မိမိ၏ ေနရပ္ဌာေန မိမိ၏ အိမ္ သို႔ ပို႔ၿပီး မိမိအတြက္ အိမ္တစ္လုံး ၊ တည္ေနရာ ႏွင့္ အရင္းအႏွီး ကို စီစဥ္ပါသည္ ထိုမွသာ မိမိ ဇာတိေျမ ၊ ေနရပ္ဌာနသို႔ မျပန္မည္ အလ်င္ ပို႔ထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား ကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိဘဝ ၏ က်န္ရွိေနသည့္ ရက္မ်ား ေအးေဆးစြာ သိကၡာရွိ ရွိ ဂုဏ္ရွိရွိ ျဖင့္ ေက်ာ္ ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြာျခားခ်က္မွာ ၸ ေလာကီ ဘဝသည္ ကန္႔သတ္ ခ်က္ ရွိၿပီး ပ်က္စီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာ (ခ) တမလြန္ ဘဝ သည္ ထာဝရ ျဖစ္ၿပီး အၿမဲ ေနရမည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

          မႏုႆ လူသား၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္မႈ မ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ မႏုႆ လူသား၏ လက္ျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ ခ်ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ေလာကုတၱရာ တြင္ ၎၏ရလာဒ္ ႏွင့္ အေျဖ ထင္ရွားစြာ ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလာကီ ဘဝ တြင္ အကယ္၍ မည္သည့္ လယ္သမား မဆို ကၽြမ္းက်င္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ ၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား ကို အေျခခြၿပီး မ်ဳိးေစံ ခ် မည္ဆိုလ်င္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ တြင္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အရည္ အေသြး ႏွင့္ အတူ မိမိ၏ အပင္ပန္းခံမႈမ်ား ၏ အေျမာက္အမ်ား ရလာဒ္ ႏွင့္ အေျဖ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤနည္း အတိုင္း အကယ္၍ မႏုႆ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လမ္းညႊန္ ဆုံးမမႈမ်ား ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ သြာေဟရီးန္ (အ.စ) ၏ ပညာရပ္မ်ား အသိပညာမ်ားကို အေျခခံၿပီး စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္။ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္း ႏွင့္လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ား ကို ကုရ္အာန္ ၏ လမ္းညႊန္ ဆုံးမမႈမ်ား ေပၚ အေျခခံၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္။ ထိုမွသာ ေလာကီ၏ သိကၡာ ႏွင့္ ဂုဏ္ အျပင္ ေလာကုတၱရာ တြင္လည္း မိမိ၏ ေကာင္းျမတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ၏ ရလာဒ္မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားရပါမည္။ မိမိ၏ ေကာင္းျမတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ရဲဟ္မသ္ေတာ္ အနီး တြင္ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္သူ ၊ကံေကာင္းသူ အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေပမည္။

 

          အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ ကို အလြန္တရာ လွပ သည့္ ဥပမာ ေပး၍ မိန္႔ေတာ္ မူပါသည္။ မႏုႆလူသားမ်ား အား က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္ ႏွင့္ ၎က်မ္း ေတာ္ျမတ္၏ ဘဝ ရွင္သန္မႈကို ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လိုက္နာ ရန္ ဖိတ္ေခၚ မႈ ျပဳထားပါသည္။

 

فَاسْئَلُوا اللّٰهَ بِهِ وَ تَوَجَّهُوالیهِ بِحُبِّهِ وَ لاتَسْئَلُوْا بِهِ خَلْقَهُ إنّهُ مَا تَوَجَّهَ العِبَادُ اِلٰی اللّٰهِ بِمِثْلِهِ وَ اعْلَمُوْا إنّهُ شَافِع وَ مُشَفَّع وَ قَائِل مُصَدِّق وَ أَنَّهُ مَن شَفَعَ لَهُ الْقُرآنُ یَومَ الْقِیَامَةِ شُفِّعَ فِیهِ وَ مَن مَّحَلَ بِهِ الْقُرآنُ یَومَ الْقِیَامَةِ صُدِّقَ عَلَیهِ.[1]

 

အဓိပၸာယ္။ ။ ဟဇရသ္ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၿပီးသြားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိန္႔ ၾကားၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း တြင္ အႀကီး တကာ အႀကီး ဆုံး နာက်င္မႈ ႏွင့္ ေဝဒနာ အတြက္ ကုထုံး ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆ လူသားမ်ား အား ဆုံးမ သြန္သင္မိန္႔ၾကား ေတာ္မူပါသည္။ ((က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာင္းဆိုပါေလ။ ၎၏အခ်စ္ ေမတၱာ ကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး ၎ ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ားထံ မွ အကူအညီ အေဖးအမ ယူရန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အေၾကာင္း ခံအျဖစ္ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ဘက္ အာရုံျပဳ ႏိုင္ရန္ ကုရ္အာန္ကဲ့သို႔ မည္သည့္ ဝစီလာ (ခ) အေၾကာင္းခံ မရွိေခ်။ၿပီးေနာက္ သတိရွိပါေလ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ ရွဖာအသ္ (ခ) အသနားခံ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ရွဖာအသ္ ကို အရွင္ျမတ္ လက္ခံ ေတာ္မူ ေပမည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ ေျပာ ၾကားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ေျပၾကားခ်က္ သည္ အရွင္ျမတ္ ေထာက္ခံၿပီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေနျဖင့္ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ရွဖာအသ္ (ခ) အသနား ခံေပမည္ဆိုလွ်င္ အေတာင္း ခံေပးရသူအတြက္ ရွဖာအသ္ အား အရွင္ျမတ္ လက္ခံေပးေတာ္မူမည္။ မည္သူ မဆို၏ အျပစ္အနာအဆာ ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေနျဖင့္ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ အျပစ္အနာအဆာ အား အရွင္ျမတ္ အတည္ျပဳ ေတာ္မူ ေပမည္။))

          ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မႏုႆလူသားမ်ား ကြဲကြာျခင္း ၏ အႏၱရာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္သည္။ ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္က်က်မ္း ၏ ေနာက္လိုက္ရန္ ၎အား အေတြး ေနရာ ၌ ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားပါ သည္။

 

یُنَادِی مُنَادٍ یَومَ الْقِیَامَةِ أَلاَ إنّ کُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلیٰ فِی حَرثِهِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَیرَ حَرَثَةِ القُرآنِ فَکُونُوا مِن حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَ اسْتَدِلُّوهُ عَلٰی رَبِّکُم وَ اسْتَنْصِحُوهُ عَلٰیٰ أَنْفُسِکُمْ وَ اتَّهِمُوْا عَلَیهِ آرَائَکُمْ وَاسْتَغِشُّوْا فِیهِ أَهْوَائَکُمْ[2].

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ေကယာမသ္ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ၿပီး ေနာက္ အဖန္ဆင္းခံ မ်ား စာရင္း အင္းရွင္းရန္ ႏွင့္ ဆုလာဒ္ ႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ အတြက္ မတ္တပ္ရပ္ေနၾကမည္ထိုအခ်ိန္ ေၾကညာ သူတစ္ ေယာက္မွ အသံေပးမည္။ ေကယာမသ္သူ ၊ေကယာမသ္သားမ်ား ကို ဤ အမွန္တရား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးမည္။ (အို လူထုအေပါင္းတို႔ သတိရွိၾကပါေလ။ ယေန႔ လယ္ယာလုပ္သူတိုင္း မိမိတို႔ လယ္ယာ ႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ရပ္၏ အာနိသင္မ်ား ႏွင့္ ရလာဒ္မ်ား ၊ အက်ဳိး ဆက္မ်ား ကိုခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အၾကင္မည္သူမါမိမိ၏ ႏွလုံးသားတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ မ်ဳိးေစ့ ကို စိုက္မည္ ဆိုလိုသည္မွာ ေလာကီ တြင္ မိမိ ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ သြန္သင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို အေျချပဳၿပီး ရပ္တည္သူမ်ားသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ မည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အသင္တို႔ အေနျဖင့္ ၎လူမ်ားႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေနာက္လိုက္သူမ်ား တြင္ ပါဝင္ပါေလ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေရွ႕ ေတာ္တြင္ လမ္းျပသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။ ၎ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ မိမိတို႔၏ စိတ္မ်ား ၊ဝိညာဥ္မ်ားကို ဆုံးမသြန္သင္ပါ။ မိမိတို႔၏ စိတ္ကူး တင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ကို စြပ္စြဲမႈ ဟုသတ္မွတ္ပါ။ ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ၏ စိတ္ အလို ဆႏၵမ်ား ကို လွည့္ဖ်ားမႈ ဟုထင္ျမင္ပါေလ။

သတိရွိပါ ၿပီးေနာက္ႏႈိးထပါေလ။

          မႏုႆ လူသားမ်ားအပါအဝင္ အဖန္ဆင္းခံမ်ား ၏ဘဝ ႏွင့္ ရွင္သန္မႈသည္သတ္မွတ္ ကန္႔သားထားသည့္ အမိန္႔ရွိပါသည္။ ဤဘဝသည္ အထူးကာလ တစ္ကာလ ၊အစက္ တစ္စက္ ကေန (ခ) ေမြးဖြားခ်ိန္ မွ စတင္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အထူးကာလ တစ္ ကာလ အစက္ တစ္စက္ တြင္ ေသျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းခံျဖင့္ ၿပီးဆုံးသြားပါသည္။ မႏုႆ လူသား သည္ ဤသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ထားသည္ကာလအတြင္း အဆက္ မျဖတ္လႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္ ၊ ရွိခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္ ပင္ကိုယ္စရိုက္ ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ အသြန္ အစုံစုံ ရွိပါသည္။ မႏုႆ လူသား ပင္ကိုယ္ စရိုက္သည္ ၎၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ား ပုံေပၚၿပီးထြက္လာပါသည္။ ၎၏ လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရား မ်ား ၏ ရင္းျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆ လူသား၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားသည္ လည္းပဲ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ကိုယ္ထည္မ်ားျဖစ္သြားၾကမည္။ ေယာက္တိုင္း ေယာင္တိုင္း မိမိတို႔ လုပ္ရပ္မ်ား မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား ၏ အက်ဳိး အာနိ သင္မ်ား ႏွင့္ ရလာဒ္ မ်ား ကို ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤေနရာတြင္ ဂရုျပဳသင့္သည့္ ပိြဳင့္ တစ္ခု မွာ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ ဤေလာကႀကီးမွ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ မခံယူမည္ အလွ်င္ အခ်ိန္တိုင္းမိမိ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား (ခ) စာရိတၱ အား စိစစ္မႈျပုၿပီး မိမိ၏ အတိတ္၏ အေႂကြး (ေငြ ၊အလုပ္ စသည္ျဖင့္ ) မ်ား ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။ မွားယြင္း မႈမ်ား ကို ျပဳျပင္ တည္းမတ္ ေအာင္ျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ ကံအား ေလာကီ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ၏ ကံေကာင္း ေပွ်ာ္ရႊင္ မႈ ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ဘက္သို႔ လွည့္ေပး ႏိုင္ပါသည္။ တခဏ တာ အတြင္း ျပဳျပင္ထိန္း ႏိုင္သူ မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ ၿပီးေနာက္ စစ္မွန္သည့္ ေသာင္ဗာဟ္ (ခ) ဝန္ခ် ေတာင္းပန္သည္မႈျဖင့္ မိမိ၏ အတိတ္၏ အေမွာင္ ကို အနာဂတ္ ၏ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆိုသည့္ အလင္း ေရာင္ ႏွင့္ ေျပာင္း ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုျပင္ ေထာင္ ေပါင္းမ်ား စြာေသာသြားရသည့္လမ္းအား တစ္ညတည္းႏွင့္ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို လည္း ဂရုျပဳရပါမည္။ အတိတ္ကို စိစစ္ျခင္း ၊ ျပန္လည္ဆပ္ျခင္း ျပဳျပင္တည္းမတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည့္ ဤေလာကီ တြင္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤ ဖ်က္စီးမည့္ ေလာက မွထြက္ခြာၿပီး ၊ ေသဆုံး ၿပီးေနာက္ ျပဲပင္ တည္းမတ္ရန္ ၊ ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

          အကယ္၍ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ ေလာကီ တြင္ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အဲဟ္ကာမ္(ခ) ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ သိရွိမႈမ်ား ကို အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္မည္ ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ၾကားခ်က္အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကို အေျခခံၿပီး စိုက္ပ်ဳိးထားသူ (ခ) ေဆာင္ရြက္ ထားသူဆိုလွ်င္ ေလာကုတၱရာ တြင္ ၎ ေဆာက္ရြက္မႈ (ခ) စိုက္ပ်ဳိးမႈ ၏ အာနိသင္မ်ား ႏွင့္ ရလာဒ္ ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရပါမည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ျပဳျပင္တည္းမတ္ျခင္း ၏ အခြင့္အလမ္း မွာ ဤေလာကတြင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကုတၱရာ သည္ ျပဳျပင္ တည္းမတ္ ရန္ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ ရမည့္ ေနရာမဟုတ္ေခ်။

اَلْیَومَ عَمَل وَ لاحِسَاب وَ غَداً حِسَاب وَ لاعَمَل .[3]

          အဓိပၸာယ္ ။ ။ ယေန႔ လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး စာရင္းအင္း ရွင္းရန္ အတြက္ မဟုတ္ေခ်။ မနက္ဖန္သည္စာရင္းအင္းရွင္း ရမည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ မဟုတ္ေခ်။

 

          ေလာကီ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာန ၏ အမွန္တကယ္ အာလင္မ္ ျဖစ္သည့္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) သည္ ေလာကီေလာကုတၱရာ အၾကား ဆက္သြယ္မႈ ကို သိရွိသူ ၊ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကို လိုလား ၿပီး ကိုယ္က်င္စာ တရား ထားသူျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ (အ.စ) မွ မိန္႔ေတာ္ မူသည္။

فَکُوْنُوْا مِنْ حَرَثَةِ الْقُرآن .

အဓိပၸာယ္ ။ ။ အကယ္၍ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို လိုလားသူဆိုလွ်င္ မိမိ၏ လယ္ျပင္ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အညီ စိုက္ပ်ဳိး ရပါမည္။ (ခ) မိမိဘဝကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ရပါမည္။ေကာင္းကင္က်က်မ္း ၏ ရွင္သန္မႈ ကို ေပးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ဆုံးမလမ္းညႊန္မႈ မ်ား အေပၚ လိုက္ေတြ႔ လိုက္နာသူ ႏွင့္ မိမိ၏ ေလာကီ အား ေလာကုတၱရာ အတြက္ ရွင္သန္သူ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေအာင္ျပဳပါေလ။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား စံမွတ္ေက်ာက္ နမူနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါမည္။ ထိုမွသာ မည္သည့္အခါမွ မဆုံးႈံးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ ၏ လွဴိ႕ဝွက္ခ်က္ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အခန္း က႑

 

          မည္သည့္ အစီအစဥ္ ၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ အထူးသျဖင့္ သြန္သင္ခ်က္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္္ လူမႈေရး ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်က္ သုံးခု အေပၚ အေျခခံထားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။

၁။လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ကို ဆြတ္ခူး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္၏ မွန္ကန္ မႈ ႏွင့္တိက်မႈ

၂။ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္ ထားရန္

၃။ အစီအစဥ္ တြင္ ခ်မွတ္ ထားသည့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္း မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္

ရွင္းလင္းပါသည္။အကယ္၍ ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သုံးခ်က္ မွ တစ္ခ်က္ ခ်က္ မပါဝင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မွာ လိုသလို ထင္ ရွားမည္ မဟုတ္သလို ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း ေအာင္ျမင္ မည္မဟုတ္ေခ်။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ ဘဝလမ္းညႊန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံး ေျပာၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို ႏႈတ္ႏွင့္ေျပာျခင္း အျပင္ပိုင္း အရ ဝန္ခံ ယုံႏွင့္ မလုံေလာက္ေခ်။အျပင္ပိုင္းအရ ဝန္ခံ သည္ အေျခအေနတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ၎က်မ္းျမတ္ ၏ ရွင္သန္မႈကို ေပးေဆာင္သည့္ ဥပေဒသမ်ား ကို သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ သည္ ႏွလုံးတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း ႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္ မႈရွိမွသာလွ်င္ စာရင္း ဝင္ပါမည္။ ၿပီးေနာက္ မႏုႆ လူသား ၏ ဝိညာဥ္ ႏွင့္ႏွလုံးသား မွ နက္နက္နဲနဲ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ရွင္သန္မႈ ကို ေပးေဆာင္ေနသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆုိဆုံးမ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္ရမည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သတင္းစကားမ်ား ၏ေရွ႕ ေတာ္ေမွာက္တြင္ ဦးညႊတ္ရပါမည္။ ဤ ကဲ့သို႔ေသာ္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ ၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိမွသာလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ဆုိဆုံးမမႈ ၏ အက်ဳိး ေက်းဇူး ျဖစ္ေပၚထြန္းမႈ ၊က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ရွင္သန္မႈေပးကို ေပးေနသည့္ ဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ မႈမ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံး မႈသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

 

ذلِکَ الْکِتَابُ لارَیبَ فِیهِ هُدیً لِلمُتَّقِینَ. الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّارَزَقنٰهُم یُنفِقُونَ . وَ الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَالیکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِکَ وَ بِالآخِرَ ةِ هُم یُوقِنُونَ . أُولٰئِکَ عَلٰی هُدیً مِن رَّبِّهِم وَ أُولٰئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ[4].

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ မည္သည့္ သံသယ ဝင္မႈမွ် မျပဳႏိုင္ေခ်။ ဤက်မ္းသည္ သကၠ္ဝါး (ခ) သီလ၊သမာဓိရွိသူမ်ား မေကာင္းမႈ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ သူမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အကြယ္ အေပၚ သက္ဝင္ ယုံၾကည္ မည္၊ နမာဇ္ အား စြဲစြဲ ၿမဲၿမဲ ဝတ္ျပဳ ပါသည္။ အရွင္ျမတ္ေပးထားသည့္ စားနပ္ ရိကၡာ မ်ားမွ အရွင္ျမတ္ ၏လမ္း တြင္ သုံးစြဲပါသည္။ ထိုျပင္ ၎တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ အသင္ (မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ) အေပၚ ႏွင့္ အသင္ ထက္အလွ်င္ ရွိသူမ်ား အေပၚ သို႔ ခ်ေပး ေတာ္မူသည့္ အရာမ်ား အားလုံး အေပၚ သက္ဝင္ ယုံၾကည္ ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ေလာကုတၱရာ ကိုလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ဤသူမ်ားသည္သာလွ်င္ မိမိတို႔ ၏ ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူသည့္ဘက္မွလမ္းညႊန္မႈ ရရွိ ထား သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

          သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္ကို ဂရုျပဳရပါမည္။ အီမာန္ (ခ) သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ အဆင့္ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ အစၥလာမ္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ဘာသာေရးဆိုင္ရာ    တာဝန္ရွိ သူမ်ား မွ (စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ အရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ) အစိုးရ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဥပေဒမ်ား ႏ်င့္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား အေပၚ ႏွလုံး သည္းပြတ္မွ သက္ဝင္ ယုံၾကည္မႈ ရွိသည့္ အေျခအေန တြင္ မိမိတို႔၏ အခက္ အခဲမ်ား အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္ပါမည္။ၿပီးေနာက္ ရန္သူမ်ား ကို လြမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္ သိကၡာ ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ စကား လုံးမ်ားတြင္ ေလာကီ ၊ေလာကုတၱရာ ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားနိုင္ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ သာသနာ ႏွင့္ မႏုႆမ်ား ၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ စကားအခ်ဳိ႕ အသုံးျပဳျခင္း ယုတ္စြ ရာထူး ရရန္အတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္ ထင္ေပၚေအာင္ျပဳယုံ မျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ဥပေဒ သမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚ အီမာန္(ခ) သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ မရွိသူမ်ား၊ မြတ္စလင္မ္မ်ား ကို လွည့္စားရန္ သာျပဳေနသူမ်ား မိမိတို႔၏ ေလာကီ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထိေရာက္ရွိရန္ အီမာန္ (ခ) သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ ကို ရုပ္ျပသူမ်ား ကို မိုနာေဖက္ (ခ) အေရးၿခဳံ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဤအုပ္စု ၏ အျပင္ပိုင္း ၊ အတြင္းပိုင္း ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္၏ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ အာယသ္ေတာ္မ်ား မွ မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ကၽြႏ္ုပ္တိုက္တြန္းလိုသည့္ပိြဳင့္ မွာ ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ ၍ ဘဝတည္ေဆာက္မည္ ၿပီးေနာက္ ဤ ေကာင္းကင္က် က်မ္းျမတ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳေစလိုလွ်င္ ရွိသမွ် လူမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဘာသာေရး ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေပၚ အီမာန္(ခ)သက္ဝင္ယုံၾကည္ ၿပီး ဟဇရသ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ.စ) ပမာ ဤ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ေရွ႕ တြင္ အျပည့္အဝ လိုက္နာ က်င့္သုံးရပါမည္။ ဆိုလို သည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ရွင္သန္မႈ ကို ေပးသည့္ ဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ ခ်က္ မ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ၊ ေစာဒကတက္မႈမ်ား မျပဳဘဲ လက္ခံ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

[1]နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း ၊ ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၁၇၅

[2]နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း ၊ ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၁၇၅

[3]ေဗဟာရြလ္အန္နဝါရ္ က်မ္း ၊ အတြဲ ၃၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၄

[4]စူရဟ္ ဘကၠ္ရာ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၂ မွ ၅

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*