?>

မီးလာဒ္ နဘီ (ဆြ) ႏွင့္ ေအမာမ္ဆြာဒစ္က္ (အ.စ) က်င္းပ ၊ ကြန္ဂို ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ ကြန္ဂို ႏိုင္ငံ တြင္ မဂ်္လစ္ေစ အစၥလာမ္မီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ မီးလာဒ္ နဘီ (ဆြ) ႏွင့္ ေအမာမ္ဆြာဒစ္က္ (အ.စ) အား က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနား သို႔ ကြန္ဂို ႏွင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ဂ်ဝါဒ္ ရွရီအသ္သီ ႏွင့္ ဂ်အ္ေမအသိုလ္မြတ္စ္သဖြာ (ဆြ) အလ္အာေလမီယဟ္ ၏ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ရွအ္ဗန္နီ တို႔လည္း တက္ေရာက္ေနရာ ယူခဲ့ ၾကပါတယ္။##################################
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*