?>

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ ၏ ဘဝ ပုံရိပ္မ်ား ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ ၏ ဘဝ ပုံရပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
*********************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*