?>

သာသနာ့ ပညာရွင္ ဗစီးဂ်္ (ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ) မ်ား ၏ ညီလာ ခံ က်င္းပ ။ ။ Photos


အဗ္နာ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ ့ၿမိဳ႕ေတာ္ ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ ဂ်အ္မအသိုလ္ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ( ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) တကၠသိုလ္ ) တြင္ သာသနာ့ ပညာရွင္ ဗစီးဂ်္ (ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ) မ်ား ၏ ညီလာ ခံ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။*********************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*