အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အလှပြင် ခွဲစိတ်မှု
၂၃- ဇန် ၁၅ ၂၂:၄၅