အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)  ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ)