အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

မြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်

လူများ၏ အဆင့်အတန်း
၂၄- ဇန် ၃၀ ၂၃:၄၃