အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ကမာၻ ရွီအာ ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား

msm june 2012 အသစ္ထြက္
၁၂- ဇွန် ၄ ၀၀:၀၀