အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဓာတ္ မတည့္ ျခင္း
၂၁- ဇွန် ၁၄ ၁၅:၁၅