အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အဗ်နာ နှင့် ပရိတ်သတ်များ

မာသမ် ပြုချိန် အင်္ကျီ ချွတ်ပြီး လုပ်ခြင်း သည် ရှရီအသ် အရ မည်သို့ ရှိပါသနည်း ?
မာသမ် ပြုချိန် အင်္ကျီ ချွတ်ပြီး လုပ်ခြင်း သည် ရှရီအသ် အရ မည်သို့ ရှိကြောင်း နှင့်ပတ်သက် ၍ မရ်ဂျာ များ၏ မိန့်မှာချက်ကို တင်ပြပါမည်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်ကြပါစေဟု ဒိုအာ ပြု အပ်ပါတယ်။
၂၄- ဇူ ၁၅ ၂၃:၅၈