$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

(ေအမာမ္ဇမန္(အ.ဂ်)အား...

  • News Code : 325732
  • Source : IQNA
((ေအမာမ္ဇမန္(အ.ဂ်)အားသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း))ညီလာခံက်င္းပ ၊ရဝန္ဒါႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုရဝန္ဒါႏိုင္ငံ၊ကီးဂါလီၿမိဳ႕ရွိရွီအာဒုတိယအမ်ားဆုံးရွိသည့္ေဒသ၊ နယာမီးရမ္ပူရ္တြင္ ((ေအမာမ္ဇမန္(အ.ဂ်)အားသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း))ညီလာခံက်င္းပ လ်က္ရွိပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန - အဗ္နာ ။ ။ ဤညီလာခံအား ေအမာမ္ဆြာဒစ္က္(အ.စ)ဗဟိုဌာနကီးဂါလီၿမိဳ႕ဖက္မွေအမာမ္အစြရ္(အ.ဂ်) ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ မေန႔ကဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔ မွစတင္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ၃၀ ေန႔အထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္္ပါသည္။  ဤညီလာခံတြင္အိုလမာ ၊သာသနာ့အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာရွီအာမ်ား၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)ကိုအခ်စ္ထားသူမ်ားအထူးသျဖင့္ ေအမာမ္မဟ္ဒီ(အ.ဂ်)အားအခ်စ္ ထားသူမ်ားတက္ေရာက္ပါသည္။  ရွိက္ခ္ဟိုစိုင္း(န)ရွဟီးဒ္ ၊ရွိက္ခ္အဟ္မဒ္နာဂ်ီ၊ရွိက္ခ္ဟစနပါကရိုကာႏွင့္ရွိက္ခ္ေအမ္ရန္တို႔မွ ရဝန္ဒါႏိုင္ငံရွီအာမ်ားကို ပိုမိုၿပီး ေအမာမ္ဇမန္(အ.ဂ်)အားသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္လာေစ ရန္တရားေရေအးမ်ားတိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။