ေျခကုန္လက္ပန္းက်လာေသာ ႏိုင္ငံတကာလွဴဒါန္းမႈမ်ား

  • News Code : 755094
  • Source : 7days
Briefႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ၎တို႔၏ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ အစားအစာရရိွေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျမည္းလွည္းမ်ားျဖင့္ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးသြား ၾကသည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ပစ္ထား ၿပီး သီးပင္စားပင္မ်ား မျပဳျပင္ႏုိင္ဘဲ ထြက္ခြာခဲ့ရာ လက္ခ်ည္းဗလာ ျပန္လာခဲ့ရသည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( အလိုင္ေဟမြတ္စ္စလာမ္ ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ၎တို႔၏ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ အစားအစာရရိွေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျမည္းလွည္းမ်ားျဖင့္ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးသြား ၾကသည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ပစ္ထား ၿပီး သီးပင္စားပင္မ်ား မျပဳျပင္ႏုိင္ဘဲ ထြက္ခြာခဲ့ရာ လက္ခ်ည္းဗလာ ျပန္လာခဲ့ရသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေန႔လယ္စာ မစားၾကရေတာ့ေသာ အခါ ဆုိမာလီယာႏွင့္ ကြန္ဂုိႏုိင္ငံမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းပညာေရး အဆင့္မ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စုပ္ယူခံလုိက္ရသည္။

‘‘ဒီလူေတြဟာ အနည္းဆံုး ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကို ယံုၾကည္မႈထားခဲ့တဲ့ သူေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တိ႔ုက သူတို႔ကုိ စိတ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္လုိက္ၾကတယ္’’ဟု World Vision International အဖြဲ႕မွ ရွာရီအား ေနာ့က ေျပာၾကားသည္။ ယင္း အဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အစိုးရမ်ားက ေပးအပ္ေသာ
ေငြပမာဏၾကားကြာဟမႈ၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိမိတုိ႔အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၃၊၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၃၅ ႏုိင္ငံမွ လူေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၃ သန္းအား စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ္လည္း လူေပါင္း ရွစ္သန္းကုိ ကူညီရန္ လံုေလာက္ေသာ
ေငြေၾကးသာ လက္ခံရရိွခဲ့သည္ဟု world Vision အဖြဲ႕က ေျပာပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ တစ္၀န္း အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ေနသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားအေျခခံ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ဟု အကူအညီ ေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ဆီးရီးယား၏ ငါးႏွစ္ၾကာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၁ သန္းမွာ ေနအိမ္မ်ား ကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည္။ အာဖရိက၊ အာရွ၊ လက္တင္ အေမရိကႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္းသန္း ၆၀ ခန္႔မွာ လည္း အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မိုးေခါင္ ေရရွားမႈႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည္။

ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္ပန္ ၾကားေသာ ႏွစ္စဥ္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈမွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ဆျမင့္တက္သြားကာ ၂၀၁၅ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ ရိွလာ ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အစိုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ေသာ ရန္ ပံုေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ ႏွင့္ ေလးဘီလီယံၾကားမွ ကန္ေဒၚ လာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

‘‘အခုဆိုရင္ ပိုၿပီးမ်ားျပားတဲ့ လူေတြဆီကို ပိုမုိမ်ားျပား၊ ပုိမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးဖိ႔ုရာ ပုိၿပီးရည္မွန္းခ်က္ႀကီး လာခဲ့တယ္’’ဟု ေနာ္ေ၀းဒုကၡသည္ ေကာင္စီကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုလအကူအညီေပးေရးဌာန အ ႀကီးအကဲေဟာင္း ဂ်န္အီဂယ္လန္ က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ယမန္ႏွစ္က ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ပန္ၾကားမႈ၏ ၅၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကုိသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ က ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃ က ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

သြန္မဆင္႐ုိက္ဘာစ္ေဖာင္ ေဒးရွင္း၏ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ား စစ္တမ္း၌ ၂၀၁၄ တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူး ေပါင္းပန္ၾကားမႈမွ တစ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိေသာ ရန္ပံုေငြရရိွမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္ဟု စစ္တမ္းတုံ႔ ျပန္ေသာ ၁၂ ဖြဲ႕အနက္ ေလးဖြဲ႕ က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားေသာအဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕အထိ ရိွလာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ
ေငြေၾကးရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားျခင္း (သို႔ မဟုတ္) ၎တုိ႔အစား တျခားအဖဲြ႕မ်ားအား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေစျခင္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေန ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္က်ပ္တည္းမႈ ေၾကာင့္ အကူအညီေပးျခင္းလည္း နည္းပါးသြားပါသည္။

ယင္းသုိ႔ ရန္ပံုေငြကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံမႈ (ပန္ၾကားမႈ) စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု စစ္တမ္းျပန္ၾကားေသာ အဖဲြ႕သံုးပံု၊ ႏွစ္ပံုက သေဘာတူ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကုလေအဂ်င္စီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ရန္ပံုေငြ ေပးျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ ရန္ပံုေငြပန္ၾကားမႈတြင္ အက်ပ္အတည္း တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း အားလံုးႏွင့္ ဘ႑ာေရးထည့္၀င္မႈ အားလံုး မပါ၀င္ေသာ္လည္း ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ မည္မွ်ရိွသည္ ဆုိျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ေသာ ပမာဏကုိ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္သည္ဟု CARE Inter-national အဖြဲ႕မွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အႀကီးတန္းအရာရိွ ဂါရက္ပ႐ုိက္စ္ဂ်ဳန္းစ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈမွာ အသက္ ရွင္သန္ရန္ မနည္းႀကိဳးစားေနရသူမ်ား အေပၚ အမွန္တကယ္႐ုိက္ ခတ္မႈရိွသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

‘‘အဲဒီလူေတြဟာ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ေရေတြ၊ အစားအစာမလံု ေလာက္တာေတြ၊ ပညာလည္း မသင္ၾကားရဘဲ ဆက္လက္႐ုန္း ကန္ေနၾကတယ္’’ဟု ပ႐ုိက္စ္ဂ်ဳန္း က ေျပာပါသည္။

ကူညီေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါး ျခင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံလူေသဆံုးမႈ မ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ပါ သည္။ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ က အာဖရိကဦးခ်ဳိေဒသတြင္ မိုးေခါင္ေရ ရွားမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၃ သန္း ဒုကၡခံခဲ့ရၿပီး ဆုိမာလီယာႏုိင္ငံမွ လူ ၂၅၀,၀၀၀ ေသဆံုးခဲ့သည္။ တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးပို႔ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္မၾကာခဏဆုိသလုိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈမွာ ျမင္သာထင္သာမရိွဟု ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၀အထိ ကုလသမဂၢအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသူ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူ
ဂြၽန္ဟုမ္းစ္က ဆုိသည္။

‘‘မေသသင့္ဘဲ ေသသြားတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ ဟာ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ထိရွ ျပတ္ေတာက္သြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ယခုအခါၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ပညာရွင္အဖြဲ႕ The Ditchley Foundation ၏ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္  လုပ္ကုိင္ေနသူ ဂြၽန္ဟုမ္းစ္က ေျပာသည္။

ေမလ ၂၃-၂၄ ရက္ အစၥ တန္ဘူလ္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီလုပ္ငန္း
ရန္ပုံေငြ လုိအပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကတိ ျပဳၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထံမွလည္း ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈ ကတိက၀တ္မ်ား ၎တို႔က ျပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္
ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ အ ဆင့္ျမင့္လူႀကီးမ်ား အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၅ အတြင္း စစ္ပြဲမ်ား၊ ေျမငလ်င္မ်ား ႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ အျခား အက်ပ္အတည္းမ်ား ခံစားေနရေသာ လူေပါင္း ၁၂၅ သန္းကုိ ကူညီေရးလိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၅ အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ စုစုေပါင္း ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ေသာ ေငြ ေၾကးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီ ယံေအာက္သာရိွသည္။ ၂၀၁၄ က ရရိွခဲ့ေသာ ကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဘီ လီယံမွ က်ဆင္း လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံေလ်ာ့နည္းမႈကုိ ၫႊန္ျပ ေနသည္။

အစၥတန္ဘူလ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းကြာဟခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံ အႀကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အေရးေပၚတုံ႔ ျပန္ကူညီမႈမ်ား၌ မထိေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေကြ႕
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အကူအညီ ေပးေနက် အလွဴရွင္မ်ားအား ခ်ဲ႕ ထြင္ျခင္း၊ ေထာက္ပုိ႔ပစၥည္းမ်ားထက္ ေငြသားျဖင့္ အကူအညီေပး ေရး ပုံစံေျပာင္းေရးႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဘြန္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အတြက္ ေငြေၾကးပုိမိုရွာေဖြေရး သိသာထင္ရွားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ အသံုးျပဳေသာ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အကူအညီ ပမာဏအား လက္ရိွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ ေရးျဖစ္သည္ဟု ဂြၽန္ဟုမ္းစ္က ဆုိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ၿဗိ တိန္ႏုိင္ငံသည္ ပိုမုိဆုိးရြားလာေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ ေပါင္သန္း ၅၀၀ တန္ ရန္ပံုေငြသစ္တစ္ ရပ္ကုိ ထူေထာင္ထားသည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ သံုးစြဲမႈ ထက္၀က္ကိုလည္း မတည္ၿငိမ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသမ်ားသို႔ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚအကူအညီပမာဏ နည္းပါးသြားေစေရးမွာ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြေၾကး ထည့္၀င္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အားစိုက္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူအမ်ားအား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၌
ေငြ ေၾကးပိုမုိသံုးစြဲေရး ျဖစ္သည္ဟု အကူအညီေပးေရး အရာရိွအမ်ား အျပားက သေဘာတူၾကပါသည္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပုိမ်ားလာေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အစီအမံမ်ားမွာ ေျမငလ်င္ဒဏ္ ခံႏုိင္ေသာ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ကို ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ႐ုိက္ခတ္မႈ ခံႏုိင္ရန္ လယ္သမားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာပါသည္။

သို႔ေသာ္ အလွဴရွင္မ်ား၌ ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္ ရိွေနေသာ အခါ ယင္းသုိ႔ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အကူအညီလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မၾကာခဏဆုိသလို ေဘးသုိ႔ လြင့္ စဥ္သြားသည္။

‘‘ပထမဦးစြာ အကူအညီ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မကုိင္တြယ္ဘူးဆိုရင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီက တစ္ႏွစ္ကို ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP)မွ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဂ်န္ကယ္လက္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စကားလမ္းေၾကာင္းကုိ ပဋိပကၡေတြကေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆီကုိ လႊဲေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္’’ဟု မစၥတာ ဂ်န္ကယ္လက္က ဆက္ေျပာပါသည္။             
—Ref:Reuters


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Mourining of Imam Hossein
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century