ဟိုစိန္ (အ.စ) မည္သူနည္း ? ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ေပးကမ္း ၊ ကြန္တို ႏိုင္ငံ / photos

  • News Code : 797359
  • Source : ABNA
အဗ္နာ ။ ။ကြန္တို ႏိုင္ငံ ကင္ရွားစာ ၿမိဳ႕ တြင္ ဟိုစိန္ (အ.စ) မည္သူနည္း ? ဆိုသည့္ ရွီအာ အဖြဲ႔ မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ေပးကမ္း မ်ား ေပးခဲ့ပါတယ္။

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky