$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေရွ႕ ေဆာင္ ဆရာေတာ္

ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕ သားေတြ ကို ကယ္တင္ခဲ့တယ္လို႔ ရဲဟ္ဗရ္ ကိုေျပာေပးပါ …

  • News Code : 663220
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေရွ႕ ေဆာင္ ဆရာေတာ္ အာလင္မ္ပညာရွင္ ႀကီးတစ္ပါး မွ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္အခ္သရ္ ရီ ႏွင့္စကား လက္ ဆုံေျပာ ခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားေလ၏ ။ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းကို ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္တာကေတာ့ အီရတ္ ရွိ ရွီအာမ်ား ႏွင့္ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕ သားမ်ားဖက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရဲဟ္ဗရ္ ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ ရွိ ေၾကာင္း ၊ ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အီရတ္ႏွင့္ ကရ္ဗလာ တြင္ သိန္းေပါင္း မ်ားေသာ အသက္မ်ား ဝယ္ယူထားၿပီး (ကယ္တင္ထားၿပီး) ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကို မိမိ အနီးအနားတြင္ စုစည္း ထားႏိုင္ၿပီး … ျဖစ္္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ စစ္သာနီ ဖက္မွ ေဂ်ဟဒ္ ေဒေကဖာရီ ဖသ္ဝါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ အား စစ္ ယူနီေဖာင္ ျဖင့္ေတြ႔ ရစဥ္

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ ႏွင့္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥ လာမ္အခ္သရ္ ရီ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
မဂ်္မေယ ဂ်ဟနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြးေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥ လာမ္အခ္သရ္ ရီ ႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ အီရတ္ ခရီးစဥ္ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕  ၏ အာလင္မ္ ပညာရွင္ႀကီး ၊ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေရွ႕  ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ စကားဆုံခဲ့ပါသည္။
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ အေနျဖင့္ ဤေတြ႔ဆုံ စကားေျပာပြဲ တြင္  ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ မွ ေသာင္းၾကမ္းသူ အဖ်က္သမား သူပုန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲရာတြင္ အီရတ္အားကူညီေပးမႈ အတြက္ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ -
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အီရန္နီ အစိုးရ အရာရွိမ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အားေက်း ဇူးတင္ရွိပါတယ္ ။အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္ဟာအီရန္ ၏ ကူညီေဖးမမႈ ၊ အီရန္ထုတ္ လက္နက္မ်ား ေၾကာင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ဝံပုေလြမ်ား (သူပုန္မ်ား) ကို တိုက္ထုတ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
အာယာသြလႅာဟ္ မွ အာေလစအူးဒ္ ႏွင့္ ဝဟာဘီ တို႔ ဖက္မွ အလြန္တရာ ကူညီေဖးမ ေနသည့္ ဖက္သို႔ အရိပ္အႁမြက္ျပၿပီး ေျပာဆိုသည္မွာ - ဒါေအရွ္ (IS) တို႔ အေနျဖင့္ ကရ္ဗလာ ကို ေနရာ ၂ဖက္ မွေနၿပီး တိုက္ဖို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။  တဖက္မွာ (သြရီးက္ေကဗရီး) ေနာက္တဖက္မွာ (ဂ်ဳိဖ္ဖိုဆြ္ဆြခ္ရ္ ) ျဖစ္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ကို ဒီလူေတြ ေရာက္လာလွ်င္  အတိတ္က ၂ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အမ်ဳိး ျပဳတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ သလို ၊အမ်ဳိးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ေသြးထြက္သံယုိမႈ ကို က်ဴးလြန္မွာလုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကို ခုခံ ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (ဂ်ဳိဖ္ဖိုဆြ္ဆြခ္ရ္ ) ကို ဒီလူေတြ လက္ထဲက ကယ္ တင္ႏိုင္ ခဲ့ပါၿပီး ။
အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး မွ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္အခ္သရ္ ရီ ႏွင့္စကား လက္ ဆုံေျပာ ခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားေလ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းကို ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္တာကေတာ့  အီရတ္ ရွိ ရွီအာမ်ား ႏွင့္ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕ သားမ်ားဖက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ရဲဟ္ဗရ္ ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ ရွိ ေၾကာင္း ၊ ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အီရတ္ႏွင့္ ကရ္ဗလာ တြင္ သိန္းေပါင္း မ်ားေသာ အသက္မ်ား ဝယ္ယူထားၿပီး (ကယ္တင္ထားၿပီး) ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ ။ ေနာက္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ သိန္းေပါင္း မ်ား စြာ ကို မိမိ အနီးအနားတြင္ စုစည္း ထားလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ … ဤစကားကို  ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ခ်ဲ႕  ကားျခင္း မရွိဘဲ ေျပာေနတာပါ ။
၎မွ ဆက္လက္ ၿပီးႏိုင္ငံတကာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈကို ႀက့ံႀကံ့ခံ ၿပီးေအာင္ျမင္မႈ ကို ဆြတ္ခူး မႈ ဖက္သို႔ ရည္ညြန္းၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ - လူႀကီးမင္းေတြ႔တဲ့ အတိုင္းဘဲေလ … လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမား ၊ လိမၼာပါးနပ္သူ၊ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူ ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္  ဟာ အီရန္ ၏ အကူအညီ အေဖး အမ ေၾကာင့္ ထြန္းေတာက္ ထြက္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။၎ မိန္႔ခြန္း မ်ား ၏ ဝါက် တစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း ဟာ မႏုႆ လူသားကို စဥ္းစား ေတြးေခၚ ထိုက္တဲ့ အထိ  အေရးႀကီးတဲ့ေနရာ ကို ပို႔ေပးပါတယ္ ။ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ မွာလည္း အေမရိကန္ ၊အစၥေရး ၊ အာရပ္ အာဏာ ရွင္မ်ား ၊ က ဗရွား အဆဒ္ ကို ျပဳတ္ခ်ဖို႔ အျပင္း အထန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ မျပဳတ္ ႏိုင္ပါဘူး၊ယီမင္ မွာလည္း ရွီအာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကို ရယူေနပါတယ္ ။

အာယာသြလႅာဟ္မွ ဆက္လက္ၿပီး အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေရးကိစၥမ်ား ကိုတင္ျပရင္ ေျပာၾကား သည္မွာ -
အသားထဲကေလာက္ထြက္ သစၥာမဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ေၾကာင့္ (ေအစ္ဗါေယေကရ္ ) ႏွင့္ (ဆြကလာဝိေယ) အျဖစ္အပ်က္ ေတြမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ရွီအာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အရည္ အခ်င္းျပည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရပါတယ္ ။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ အီးဒ္ေန႔ ခြသ္ဗာ မ်ားတြင္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ အတြက္ (အကီဒါဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရး ) တစ္ခု အေရးႀကီး လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္သာဓက အျဖင့္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) သည္ အစၥလာမ္မီေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲ ခံၿပီးေနာက္  အစၥလာမ္မီတပ္မေတာ္ ႏွင့္ (ပစီးဂ်္) (ခ) သစၥာရွိေသြးေသာက္ ျပည္သူတပ္မေတာ္ ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ယေန႔ အစၥလာမ္ ခမ္းနား သိုက္ၿမိဳက္ေနတာ ဒီ တပ္မေတာ္ ေတြေၾကာင့္ပါ ။  လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံ မွာ ဟစ္ဘြလ္လႅာဟ္ အေနျဖင့္လည္း ဤနည္း အတိုင္း ယုံၾကည္ခ်က္ျပည့္ဝတဲ့  လူငယ္လူရြယ္ေတြ ကို စစ္ သင္တန္းေပးၿပီး (အီရန္ ကထူေထာင္ထားတဲ့ သစၥာရွိ ၊မ်ဳိးခ်စ္ ဘာသာခ်စ္ ေသြးေသာက္ တပ္မ ေတာ္လို႔ )ထူေထာင္ထားပါတယ္ ။
ဆက္လက္ၿပီးေျပာၾကားသည္မွာ -
ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္ မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ရွိလူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ရဲဟ္ဗရ္ ကို ေလာကမက္ေမာသူ မဟုတ္တာ ကိုလည္းေတြ႔ေရာ မိမိတို႔၏ ႏွလုံးသားႏွင့္ အသက္ကို စေတးၿပီး စစ္ေျမျပင္ကိုထြက္ကာ ေသြးေပး လွဴခဲ့ၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ အီရတ္ မွာ ဒါမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး ၊အစိုးအာဏာပိုင္ေတြမွာ အခက္အခဲ မ်ား ရွိေနပါတယ္။  မထိုက္တန္တဲ့သူေတြ ပါလီမာန္ မွာ ပါဝင္ေနၾကပါတယ္ ။
ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္အခ္သရ္ ရီ မွလည္း ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကားဆိုခ်ိန္ တြင္အာယာသြလႅာဟ္ အား ေက်းဇူးင္စကားဆိုၿပီး ေျပာၾကား ခဲ့သည္မွာ -
ဟစ္ဘြလ္လႅာဟ္ ႏွင့္ အစၥေရး ၃၃ရက္ တုိက္သည့္ စစ္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ မွာ အီရန္ သံ အမတ္ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ဖက္ကေန အစၥေရး စစ္႐ႈံး သြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အစၥေရး ထင္ေန တာက သူတို႔ဆီမွာ အရမ္းတိုးတက္တဲ့ တင့္ကားႏွင့္ဒုံးေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ ။ဒါေပမဲ့ ဟစ္ ဘြလ္ လႅာဟ္ အေနျဖင့္ တရက္တည္း မွာ အစၥေရးေတြရဲ့ တင့္ကား ၄၀ ကို ဖ်က္စီးပစ္ျပခဲ့ပါတယ္။
၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ -  ဟစ္ဘြလ္လႅာဟ္ အေနျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ အစၥေရး ၏ Frigate စစ္ေသဘာၤ ကို ပစ္မွတ္လည္း ယူေရာ အစၥေရး ဆိုက္ယူနစ္အေနျဖင့္ ဒါမ်ဳိး ပစ္ႏိုင္တာ အီရန္ ထြင္ဒုံးက်ဥ္မွလြဲ ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိသြားပါတယ္။
မဂ်္မေယ ဂ်ဟနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြးေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟြဂ်္ဂ် သြလ္ အစၥ လာမ္ အခ္သရ္ ရီ မွ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္ ကို အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး သဗ္လီးဂ္(ခ) သာသနာျပဳရန္ အတြက္ အခြင့္အေရး အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီး ေျပာၾကား သည္မွာ -
ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္အတြက္ လူဦးေရ ၄၅သန္း ၊သန္း၅၀ အထိ ကရ္ဗလာ ကို လာေရာက္ ၾကပါတယ္ ၊ဒီ အခြင့္အေရး ကို အသုံးခ်ၿပီး ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား အၾကား  သာသနာျပဳ သင့္ပါတယ္။
ဤေတြ႔ဆုံမႈ တြင္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စေလမီး ဆရက္ဒ္ ဟိုစုိင္း(န)နီ အာေရဖီ ( မဂ်္မအ္ ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ ၊ အဗ္နာ သတင္းဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ခံ ) မွ မဂ်္မေယ ဂ်ဟနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ ခံစာ   အေၾကာင္း ကိုေျပာျပၿပီး  နမူနာ အျဖစ္ ေဆာ္ဖ္ဝဲ တစ္ခု ကို ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မိုရ္သဇာကဇ္ဝီးနီ အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခဲ့ပါ သည္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*