ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ နဂ်္မြဒ္ဒီး(န) သဗ္စီ ႏွင့္ ဝဟာဘီ အာလင္မ္ တစ္ဦး တို႔ အျပန္အလွန္ စကားဆို ပြဲ

  • News Code : 663779
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ နဂ်္မြဒ္ဒီး(န) သဗ္စီ ႏွင့္ ဝဟာဘီ အာလင္မ္ တစ္ဦး တို႔ အျပန္အလွန္စကား ဆိုခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလးအား အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ေရးသား တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဗ္နာ ဘာသာျပန္ ဌာန မွ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္လိုက္ရပါသည္။            မကုန္ဆုံးႏိုင္သည့္ ဟမ္ဒ္ႏွင့္စနာ(ခ်ီးမြမ္းေထာပန မႈအေပါင္း)သည္ သနားၾကင္နာ ညႇာတာၿပီး ကရုဏာေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ အတြက္သာတည္း ။အဆုံးမသတ္သည့္စလာမ္ ႏွင့္ဒ႐ူးဒ္ေတာ္အား မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ မြစ္သဖြာ(ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေပၚသို႔ ပို႔သပါ၏။ ၎တို႔သည္ မႏုႆလူသား တို႔အား ဖဇီလာသ္(ခ)ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ၏ ပင္းမအရင္းအျမစ္ ဖက္သို႔ လမ္းညြန္ ျပသေတာ္မူေလသည္။

ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ သင္ၾကား ပို႔သ မႈမ်ား ၊မအာေရဖ္(ခ) ပညာေရးမ်ား သည္ ယေန႔တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚ မႈ ဆို သည့္ ေကာင္းကင္ယံဝယ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနပါသည္။

ဤထြန္းခင္းေတာက္ပမႈသည္ တေလာလုံးကို  အလင္းေရာင္ ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ လည္း ဟဂ်္ရာသီ ၌ ပညာေရးမ်ား ၏ေတာက္ပမႈ ၊ထြန္းလင္းမႈမွ ပုံစံတမ်ဳိး ျဖစ္ေပသည္။ ၾကည့္႐ႈ႕  သင့္ေပသည္။ ထိုအရာသည္ကား အုပ္စု တစ္သုသည္ အျခား ေတြးေခၚ စဥ္းစား မႈျဖင့္ (စစ္မွန္သည့္ ) အစၥလာမ္သာသနာ ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ ကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အီရန္သကၠရာဇ္ ၁၃၈၇ခုႏွစ္တြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ ခရီးစဥ္ (ခ)ဟဂ်္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤနာမ္ပိုင္းဆိုင္ ခရီးစဥ္ ၌ လွပသည့္ အျဖစ္အပ်က္မွန္တစ္ခု ကို ႀကဳံခဲ့ရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို နိဒါန္းအလ်င္ တင္ျပပါမည္။

ည တစ္ည ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ အတူ အီရန္ ႏိုင္ငံသား သူငယ္ခ်င္း မိတ္ ေဆြ ရွီအာ ၊စြန္နီ ေလးေယာက္ မကၠာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ဝဟာဘီ အိုလမာ မွ အာလင္မ္ တစ္ပါး ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာၾကရန္ သြားခဲ့ၾက ေလသည္။ေယ ဘုယ်အားျဖင့္  ၂နာရီခန္႔ ၾကာသည့္ ေတြ႔ဆုံစကား ေျပာဆိုမႈ အစီအစဥ္ တြင္ မိတ္ေဆြ ပီသစြာ ၊ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၊ရင္ရင္ႏွီးႏွီး စကားပြဲ ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤစကားပြဲ အၿပီး ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္ လည္း ေရာက္ေရာ အသက္ ၈၀ခန္႔ ရွိ ထို  ဝဟာဘီအာလင္မ္အေနျဖင့္ ရွီအာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္း အခ်ဳိ႕ ၏ အေျဖကို ထုံစံအတိုင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ၊ အေျခအျမစ္ မရွိမရွိမႈျဖင့္ ေပးခဲ့ေလသည္။ ထိုအေျဖမ်ားသည္ ၎၏အျမင္ အရ အေထာက္အထား ခိုင္လုံၿပီး မွန္ကန္ကာ ၊၎ယုံၾကည္မႈ အရာ အထူး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ၊လတ္တေလ နားေထာင္စရာ ျဖစ္ေပသည္။

စကားေျပာဆိုမႈ ကို ဤေနရာအထိ ေျပာဆိုၿပီးေျပာေလ၏။ အခုထိ တိုင္ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ အီရန္လူမ်ဳိး ရွီအာေတြ ရစူလ္လြလ္လႅာဟ္  (ဆြ) အား ေအစ္ေသဂါစာ (တိုင္တည္မႈ) ကိုျပဳလုပ္ေနၾကတာလည္းဗ်ား ? ၿပီးေတာ့ ယာရစူလြလ္လႅာဟ္(ဆြ) လို႔ ေျပာတုန္းေနာ္ ?

ကၽြန္ေတာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း လင္ငင္း သူကို အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (ရွီအာမ်ားသာ) ရစူလ္လြလ္လႅာဟ္  (ဆြ) အား ေအစ္ေသဂါစာ (တိုင္တည္မႈ) မျပဳခဲ့ၾကပါ။ဆြာဟာဗာ၊သာဝကေတာ္မ်ား (ရ.ေသြ႕) တို႔လည္း ျပဳခဲ့တာပါ။

ဝဟာဘီအာလင္မ္မွ ျပန္ေျပာေလ၏။ ဟုတ္ပါတယ္ ... မွန္ပါတယ္ ... ဒါေပမဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) အသက္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္ အခ်ိန္က ေအစ္ေသဂါစာ (တိုင္တည္မႈ) ျပဳခဲ့တာေလ။

ကၽြန္ေတာ္ လည္းျပန္ေျဖေလ၏ ။ … မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်ား … သာဝက ေတာ္ မ်ားဟာ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဝဖာသ္  ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ လည္း ဤကဲ့သို႔ ျပဳခဲ့ၾက ပါ တယ္။

၎အာလင္မ္ အေနျဖင့္ ဤေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာ ကို ျငင္း ဆို ၿပီး ေျပာေလ၏။ ဒါမ်ဳိး အေၾကာင္းအရာမ်ား မရွိပါဘူး! ဘယ္အေထာက္ အ ထားနဲ႔ ခင္ဗ်ားက သာဝကေတာ္မ်ားကို စြဲထည့္ရတာလဲဗ်ား?

ကၽြန္ေတာ္ လည္း ျပန္ အေျဖေပးေလ၏။ ဟဇရစ္ အဘူဗကဲရ္ ၏ ေခ လာဖသ္ လက္ထက္တြင္ အဲဟ္ေလ့ရဒ္ဒါႏွင့္ စစ္ဆင္ႏြဲခ်ိန္ မြတ္စလင္မ္ စစ္ သား မ်ား ၏ ညာသံ မွာ ((ယာမို ဟမၼဒ္ဒါ )) ျဖစ္ပါတယ္။

သူ အေနျဖင့္ျပန္ေျပာေလ၏။ ဒီစကားမခိုင္လုံဘူး၊ အကယ္၍ သက္ ေသ ထူႏိုင္တယ္ဆို အေထာက္အထားျပပါ။

ကၽြန္ေတာ္ လည္း ျပန္ အေျဖေပးေလ၏။ … ေအဗ္ေနကစီးရ္ ၊ ေအဗ္ေန သိုင္မီယာ၏ တပည့္ ကိုယ္တိုင္ (البدایه والنهایه) က်မ္းမွာ ဤ အေၾကာင္း အရာကို ေရးသား ဆင့္ဆို ထားပါတယ္။

သူ အေနျဖင့္ျပန္ေျပာေလ၏။ …ထိုစာအုပ္မွာ ဒါမ်ဳိး အေၾကာင္း အရာ မပါ၊ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္လည္းျပန္ေျပာေလ၏ … (البدایه والنهایه) က်မ္းကို ယူခဲ့ပါခင္ဗ်ား … က်မ္းစာအုပ္ကို ယူလာၿပီးတဲ့အခါ အတြဲ (၆) ကိုဖြင့္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာသားေလးကို ဖတ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

وکان شعارھم یومئذ یا محمداہ !

 

က်မ္းကိုး - البدایه والنہایه ٦: ٣٢٩، دارالکتب العلمیة بیروت

 

အဓိပၸာယ္ - ထိုေန႔ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ၏ ညာသံမွာ (ယာမိုဟမၼဒ္ဒါ) ျဖစ္ပါ ေလ၏ ။

            ဤသို႔ျဖစ္ အမွန္တရား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ထို ဝဟာဘီ အာလင္မ္ သည္ခ်က္ခ်င္း စကားေျပာင္းၿပီး ဒီရီဝါယသ္ ရဲ့ စနဒ္ (အေထာက္အထား ) ဟာ အားနည္း တယ္(မမွန္ကန္) ဟုဆိုေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္ေျပာေလ၏။ ဒီစကား ဟာေရွးရ္က္ လို စြပ္စြဲ ခ်က္အျပင္ တျခား စကားျဖစ္ေနပါတယ္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ လူႀကီး မင္း အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာ ဟာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ မွာရွိ ေန တယ္ဆို တာ လက္ခံ ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  သို႔ေသာ္ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ဤရီဝါယသ္ ၏ စနဒ္ အားနည္းတယ္လို႔ ေျပာဆိုေနပါတယ္။ဒါနဲ႔ အျခားေနာက္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ ဆန္က်င့္ ဤရီဝါယသ္ ၏ စနဒ္ ဟာ မွန္ကန္တယ္ ၊ ခိုင္လုံ တယ္လို႔  ေျပာတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ထိုျပင္အကယ္၍  ေအစ္ေသ ဂါစာ ႏွင့္ သာဝစိုလ္ဟာ ေရွးရ္ခ္ အကၠ္ဘရ္ ျဖစ္မည္ ဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး ေအဗ္ေနကစီးရ္ အေနျဖင့္ စနဒ္ အားနည္းေနတာ ကိုေတာင္  တမန္ ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ) ၏ သာဝကေတာ္မ်ား ကို ေရွးရ္က္လုပ္သည္ဟု ဆိုရာ အျဖစ္မ်ဳိး ေရာက္သြား ေအာင္ ျပဳေနသည့္ ပုံစံ မျဖစ္သြား ပါသေလာ?

ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ စကားသည္ ဤ အေျခအေန အထိေရာက္ လာ သည့္ အခါ ထိုဝဟာဘီ အာလင္မ္၏ သား မွ စကားကို ျပတ္ၿပီး  ေျပာေလ ၏။တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ႏွင့္ ေအစ္ေသဂါစာ (တိုင္တည္မႈ) ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ေရွးရ္က္ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား ။!!

ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္ေျဖေလ၏။ … အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေပၚ ေစာဒက တက္ရတာလည္းခင္ဗ်ား ?

ထိုဝဟာဘီ အာလင္မ္ အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္ အျခား တစ္ခုဖက္သို႔ေျပာင္းၿပီး ေျပာေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္တင္ျပ အစီရင္ခံခဲ့မႈမွန္သမွ် သည္ ဝဟာဘီ အာလင္မ္မ်ားမွ အာလင္မ္ တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ၊၎ကိုယ္တိုင္  ဝဟာဘီ အယူ အဆ ကိုကာကြယ္ သည့္ စာအုပ္ ၊ မိုဟမၼဒ္ဗင္ အဗ္ဒြလ္ ဝဟာဗ္ ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပန သည့္ စာအုပ္ ေရးသားထားသူ၏ အေတြး အေခၚအယူအဆ ျဖစ္ပါ သည္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky