ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)ေမြးေန႔ မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲ မ်ား က်င္းပ ျခင္း

  • News Code : 664641
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

ေမြးေန႔ မရၤလာ အခ်ိန္အခါ မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲ မ်ားဆိုင္ရာ ထိုင္းဝိုင္း မ်ား က်င္းပ ျခင္း ၊ဂ်ရွ္န္မ်ားျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ ရွရီအသ္ အရခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္ ထုံး လုပ္နည္းတစ္ခု ႏွင့္မိုဘာ(مباح) အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အား ျဖင့္ မြတ္စလင္မ္်မား အၾကား လုပ္ေလ့ လုပ္ဓ ရွိသည္ အလုပ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ တိုင္ လုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ မီးလာဒ္က်င္းပျခင္း (ေမြးေန႔ မဂၤလာ က်င္းပျခင္း) ၊ ထိုက်င္းပမႈ အစီအစဥ္ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း ကိုယ္ ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ)အား ခ်ီးမြမ္းေထာပန သည့္ ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ဖတ္ ရြတ္ျခင္း ၊ မြတ္ စလင္မ္ မ်ား ကို ထမင္းေကၽြးေမြး ျခင္းတို႔သည္ တားျမစ္ ထား သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု ဝဟာဘီမ်ား ယုံၾကည္ လက္ခံ ထားၾက ပါသည္။

ေပ်ာ္ပြဲ မ်ား က်င္းပ ျခင္း


    ေမြးေန႔ မရၤလာ အခ်ိန္အခါ မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲ မ်ားဆိုင္ရာ ထိုင္းဝိုင္း မ်ား က်င္းပ ျခင္း ၊ဂ်ရွ္န္မ်ားျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ ရွရီအသ္ အရခြင့္ ရွိသည့္  လုပ္ ထုံး  လုပ္နည္းတစ္ခု ႏွင့္မိုဘာ(مباح) အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အား ျဖင့္ မြတ္စလင္မ္်မား အၾကား လုပ္ေလ့ လုပ္ဓ ရွိသည္ အလုပ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ တိုင္ လုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ မီးလာဒ္က်င္းပျခင္း  (ေမြးေန႔ မဂၤလာ က်င္းပျခင္း)  ၊ ထိုက်င္းပမႈ အစီအစဥ္ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း ကိုယ္ ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ)အား ခ်ီးမြမ္းေထာပန သည့္ ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ဖတ္ ရြတ္ျခင္း ၊ မြတ္ စလင္မ္ မ်ား ကို ထမင္းေကၽြးေမြး ျခင္းတို႔သည္ တားျမစ္ ထား သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ  ျဖစ္သည္ဟု ဝဟာဘီမ်ား ယုံၾကည္ လက္ခံ ထားၾက ပါသည္။


ေအဗ္ေနသိုင္မီယာ ဤအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေလ၏။    
    အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ ေဗဒ္အသ္ ျဖစ္ ပါတယ္၊ (ဤအတြက္ ) အေျခအျမစ္တစ္ခုပင္ မရွိေခ်။ အတိတ္ကမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ား ဤေန႔ရက္မ်ားကို အီးဒ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စုေပါင္း၍ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုျပင္ ၎ရက္မ်ားတြင္ အာမလ္  တစ္ခုခု ျပဳျခင္းလည္း မရွိေခ်။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွ ဟဇရသ္ အီစာ (အ.စ) ၏ေမြးေန႔ကို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပ ၾကပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) ရဟူဒီ မ်ား မွ ယူထား ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ … ထိုနည္းတူ စြာ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ မီးလာဒ္က်င္းပျခင္း  (ေမြးေန႔ မဂၤလာ က်င္းပျခင္း)  သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူ ေနပါတယ္။ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား အရို အေသ အေလး အျမတ္ ထား သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဤလုပ္ရပ္သည္ ေကာင္းျမတ္သည္ လုပ္ရပ္ တစ္ခု သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့မည္ (သို႔မဟုတ္) ယုတ္စြ အဆုံး ရွရီအသ္ အရ တိမ္းညြတ္ခဲ့မည္  (ခြင့္ရွိခဲ့မည္)  ဆိုလွ်င္ အတိတ္ က ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဤ အစီအစဥ္ကို က်င္းပရန္ အထိုက္တန္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။

မိုဟမၼဒ္ ဟာမဒ္ အလ္ဖကီး မွလည္း ဤ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပမႈ ကို ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎မွေျပာၾကားသည္မွာ -
    ေအာင္လီယာမ်ား၏ ဝဖသ္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေမြးေန႔ မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ ၎တို႔ကို ခဝပ္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္း စာရင္း ဝင္သြား ပါတယ္၊၎တို႔၏ ေအဗာဒသ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အရို အေသ အေလး အျမတ္ေပးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပတယ္။
ဝဟာဘီမ်ား အေနျဖင့္ ဤလြန္ကဲ့သည့္ အေတြးအေခၚ အတြက္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၂ပါးကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပဳေလ၏။
ပထမဟဒီးစ္ေတာ္ - အဘူဟိုရိုင္ရဟ္မွ ေျပာေလ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

    لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولاتجعلوا قبری عیدا وصلو ا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم

မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားကို ကဗဲရ္ မလုပ္ၾကပါႏွင့္ ၊ကၽြန္ေတာ္၏ ကဗဲရ္ ကိုလည္း အီးဒ္ မလုပ္ၾကပါႏွင့္ ၊ကၽြႏ္ုပ္ အေပၚ ဒ႐ူးဒ္မ်ား ပို႔သၾကပါေလ၊ အေၾကာင္း သည္ကား အသင္တို႔၏ ဒ႐ူးဒ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္မည္သည့္ေနရာ တြင္ရွိပါေစ ကၽြႏ္ုပ္ထံေရာက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယဟဒီးစ္ေတာ္ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ထံေတာ္မွ ဆင့္ျပန္မႈလာ ရွိသည္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ ကဗဲရ္ ကိုလည္း အီးဒ္ လုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေတာ္မူေလသည္။

ဤအျမင္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

ဤအျမင္ေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ လုပ္ႏိုင္သည္မွာ ထင္ရွား လွပါသည္။
ပထမဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ အေနျဖင့္ သိထားရမည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အတြက္ မီးလာဒ္ က်င္းပျခင္း  (ေမြးေန႔ မဂၤလာ က်င္း ပျခင္း)  ႏွင့္ ေအဗာဒသ္တို႔ အၾကားကြာ ျခားမႈ ရွိေန သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ အေနျဖင့္ ေအဗာဒသ္ ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ မူလအေျခခံ က်သည္ အခ်က္ ၃ခုမွ တစ္ခုခု မလြဲမေသြ ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
ပထမအခ်က္ -  အူလူဟီးယသ္ ေသမအ္ဗူးဒ္ ဆိုသည့္ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိရမည္။(ေအဗာဒသ္အျပဳခံထိုက္သူ ရွိရမည္။)
ဒုတိယအခ်က္ - ရဗူပီးယက္ေသမအ္ဗူးဒ္ ဆိုသည့္ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိရမည္။ ( ဖန္ဆင္းရွင္ သည္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံယုံၾကည္ထားရမည္။)
တတိယအခ်က္ - ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည့္ အရွင္၏ လုပ္ရပ္မ်ား ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ ကိုယ္တိုင္ လြဲအပ္ထားသည္ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ ခ်က္ ရွိရမည္။ (ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဟာတစ္ဦးတည္းဆိုတာ ကို သတိခ်ပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။)
ဤေနရာ ၌တရားမွ်တသည္မွာ -   ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပသူ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဤ (အထက္ပါ)အတိုင္း ယုံၾကည္ၿပီး မက်င္းပၾက ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ကိုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဤလုပ္ရပ္ျဖင့္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ကိုမိမိတို႔  အခ်စ္ေမတၱာ ထားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ ထုတ္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်စ္ေမတၱာ ႏွင့္ မိုဝဒသ္ကိုထုတ္ ေဖာ္ျပ ရန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္မွ အမိန္႔ေပးထားပါ သည္။ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ ေတာ္ မူ ထားပါသည္။

قل ان کان آبائکم وابنائکم واخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون کسادھا ومساکن ترضونھا أحبّ الیکم من اللہ ورسوله وجھاد فیسبیله فتربصواحتٰی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یھدی القوم الفاسقین

အဓိပၸာယ္ - အို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) အသင္ေျပာၾကားပါေလ။အကယ္၍ အသင္တို႔၏ဖခင္မ်ား၊သားသမီးမ်ား ၊ညီအစ္ကိုမ်ား ၊ဇနီးမ်ား ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းလို႔ ရထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ၊ အ႐ႈံး ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ ရသည့္ အေရာင္း အဝယ္မ်ား ၊ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ရသည့္ တိုက္တာအိမ္ယာမ်ား သည္ အသင္တို႔ အျမင္တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ၊၎၏တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ျမတ္အလႅာဟ္ လမ္းစဥ္တြင္ ေဂ်ဟဒ္ ျပဳျခင္း ထက္ ပိုမိုၿပီး ႏွစ္သက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမည္ ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္(ျပစ္ဒဏ္)  က်ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္ ကို ေစာင့္ဆိုင္း ၾကပါေလ။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဖြာေစခ္ အုပ္စု ကို တရား လမ္းမွန္ ျပ ေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေခ်။
ထိုနည္းတူစြာမဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဤအမိန္႔ အ တြက္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

لا یؤمن احدکم حتی اکون انا واھل بیتی احب الیه من نفسه

အဓိပၸာယ္ - အသင္တို႔ အနက္မွ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပင္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကို မိမိထက္ ပို၍ မခ်စ္ခင္ မျမတ္ႏိုး သ၍ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွီအာ မ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)၏ ေမြးေန႔မ်ား တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ မ်ား က်င္းပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky