$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စရာမ်ား / အိုလမာအျမင္

  • News Code : 678077
  • Source : abna
Brief

ယေန႔မတ္လ၂၀ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ ဟာ အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၉၃ခုႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံ ရွိ အီရန္လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး အထူးတက္ႂကြစြာပါဝင္ေနရာယူၾကပါတယ္။ဤ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စရာ မ်ား ၊ ဖတ္ရြတ္ရမည့္ အရာမ်ား ကိုလည္း အိုလမာမွ တင္ျပ က်င့္ႀကံ မိန္႔ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ

ယေန႔မတ္လ၂၀ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ ဟာ အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၉၃ခုႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံ ရွိ အီရန္လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး အထူးတက္ႂကြစြာပါဝင္ေနရာယူၾကပါတယ္။ဤ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္  စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စရာ မ်ား ၊ ဖတ္ရြတ္ရမည့္ အရာမ်ား ကိုလည္း အိုလမာမွ တင္ျပ က်င့္ႀကံ မိန္႔ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ၎အိုလမာတို႔ တင္ျပ က်င့္ႀကံမႈမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံျခင္းျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္သစ္အတြက္ မဂၤလာ ႏွစ္ျဖစ္မႈႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုလမာအခ်ဳိ႕  ၏ က်င့္ၾကံခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ အျမင္ကို ေအာင္ပါအတိုင္း အတိုခ်ဳပ္တင္ျပပါမယ္။

ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္   အလ္ဟဂ်္ မိုဂ်္သဗာ တီဟီရန္နီ (ရ.ဟ)

မရ္ဟြန္ အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး အေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္မကူးမည္အခ်ိန္  အလ်င္ ဒိုအာေယ (ယာမိုက ေလ ဗလ္ကူ လူဗ္….  ) အစအဆုံး ၃၆၅ ႀကိမ္ဖတ္ေလ့ဖတ္ထရွိခဲ့ပါတယ္။ ဤဒိုအာ အား ႏွစ္သစ္မကူးမည္ တစ္နာရီအလ်င္ အိုလမာႏွင့္ျပည္သူလူထု မွ ဖတ္ေလ့ဖတ္ထရွိပါတယ္။

မရ္ဟြန္ အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး အေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးၿပီးသြားေနာက္ တြင္ ပထမဆုံး ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ေျမ ၊ကရ္ဗလာေျမႀကီးကို အနည္းငယ္ စားသုံးပါတယ္။

မရ္ဟြန္ အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ေျမ ၊ကရ္ဗလာေျမႀကီးကို အနည္းငယ္ စားသုံးျခင္းကို တစ္ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ ျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္  အီရန္သကၠရာဇ္ အရ ႏွစ္သစ္ကူးၿပီး ခ်ိန္

ဒုတိအႀကိမ္ ရမ္ဇာန္လျမတ္ၿပီးေနာက္ အီးဒ္ေဒဖသ္ရ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္

ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္   အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ အာမိုလီ

အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးအေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ အတြက္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံးအလုပ္မွာဤ ဒိုအာ

 «یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر الّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال».

ကိုအဓိပၸာယ္ ႏွင့္တကြဖတ္ရြတ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ အေပၚ ဂရုျပဳ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆုံးမ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ မိမိကိုယ့္ကိုအား သာသနာ့ရန္သူ ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ရန္သူ မ်ားနဲ႔ေဝးေအာင္ဂရုျပဳရပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ (သူတို႔လုပ္တာေတြကိုယ္လည္း မလုပ္မိဖို႔ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။)

ဆက္လက္ၿပီး ဂိုနာမ်ားမွေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ ၊ ရွပ္ႏွင့္နာမ္ ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ထားဖို႔  ၊အဝတ္အစား ၊အိမ္၊အလုပ္ေနရာကို သန္႔ျပန္႔ စြာထားဖို႔ ၊မွားယြင္းေနတဲ့ ဘဝတည္ေဆာက္မႈေတြကိုျပဳျပင္ဖို႔ ၊ မိဘႏွစ္ပါး ကိုသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ ၿပီး ၎တို႔ အတြက္ စိစစ္ေပး မႈႏွင့္ ေစလာေယရဟ္မ္ ျပဳဖို႔ ၊ လူသားမ်ားအေပၚ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္ဖို႔ ၊ မိမိကို မေက်နပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သေဘာက်ေက်နပ္လာဖို႔ ၊သူတို႔ကိုလည္းေက်နပ္ သေဘာက်ေပးဖို႔ ၊ႏွလုံးသားမ်ားကို ခြင့္လြတ္မႈျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ ၊ လူမမာကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕  အားေပးဖို႔၊ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကိုေပးကမ္း လွဴဒါန္းဖို႔ ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ ႏွလုံး ျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ သခင္၏ ေဇက္ရ္ ျပဳဖို႔ ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္ သဝစူလ္ ျပဳဖို႔  စသည္ျဖင့္ … တိုက္တြန္း အေလးေပး မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။

ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္   အလ္အြဇ္မာ မဆြာေဟရီ

အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးအေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ အတြက္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံးအလုပ္မွာဤ ဒိုအာ

 «یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر الّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال».

ကို အဓိပၸာယ္ အေပၚ ဂရုျပဳၿပီး ဖတ္ရြတ္ရန္ ေဟာၾကားထားပါတယ္။

အိုအလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ ...အရာရာတိုင္းဟာ အရွင္၏ လက္ေတာ္တြင္ ရွိပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္(သစ္)က်ေတာ္မ်ဳိးတို႔ကို ေပးသနားေတာ္မူပါဟုေတာင္းဆုေခၽြရမယ္လို႔မိန္႔ထားပါတယ္။

ဤႏွစ္သစ္မွာသကၠ္ဝါ သီလသမာဓိရွိဖို႔ မိမိႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဆက္သြယ္မႈကိစၥ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို မိမိ ၏ ကံၾကမၼာအျဖစ္ ဖန္တီးေပးရန္ ၊အင္ရွာအလႅာဟ္ ... ေအမာမ္ ဇမာန္ (အ.ဂ်) ဤႏွစ္တြင္ ဖူးပြင့္ဖို႔ ဒိုအာျပဳရန္  အတြက္ ႏွင့္ စသည္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*