သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္

  • News Code : 678675
  • Source : abna
Brief

သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတိုခ်ဳပ္ အား ABNA MYANMAR မွ ယခုလို႔ သခင္မႀကီး၏ ေယာင္ေမ ရွဟာဒသ္ေန႔တြင္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲစြာ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ဝဖသ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ္ ေသာက ႏွင့္ ဒုကၡ မ်ား ၏ ဝိုင္းရံ မႈေၾကာင့္ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ႏွလုံးသားကို ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရေစခဲ့ပါတယ္။


သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အလြန္တရာ ႏွစ္သက္ ျမတ္ ႏိုး သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဝဖသ္ ျဖစ္မႈသည္ သခင္မႀကီး အတြက္ အလြန္တရာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ၊ ပူပင္ မႈ ကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အခြင့္အေရး ကို ေစာင့္ေမ်ာ္ေနသူမ်ား ၊အစီအစဥ္ႀကိဳဆြဲထားသည့္ လူယုတ္မာမ်ား မွ အတင္းအဓမၼ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မွ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) သခင္ကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္ေတာ္ ႏွင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ ေခလာဖသ္ ကို မတရားသိမ္းယူလိုက္မႈကရွိလာေပသည္။ ဤ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ သည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) အား ရုပ္ပိုင္းေရာနာမ္ပိုင္းေရာ ကို ဒုကၡ ေဝဒနာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
သခင္မႀကီး အတြက္ ဖမည္းေတာ္နဲ႔ ေဝးကြာရတဲ့ဒုကၡ ဟာ မေသးလွေခ်။ဒါေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) သခင္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္မိန္ ႔ ခံယူသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း သခင္မႀကီးသည္ အၿမဲတေစ ငိုေႂကြး ၊ဝမ္းနည္း ပူေဆြးလ်က္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းက အတိ အက် ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္တခါတေလ သခင္မႀကီး သည္ဖခမည္းေတာ္၏ ကဗဲရ္ေတာ္ ရွိရာ သို႔ႂကြျမန္းသြားၿပီးေဇယာရသ္ ျပဳကာ သည္းထန္စြာ ငိုေႂကြး ေတာ္မူေလတယ္။ တခါတေလ ႐ႈိဟာဒါ(သာသနာ့အာဇာနည္မ်ား) ၏ ကဗဲရ္မ်ား ရွိရာ သို႔ႂကြျမန္းသြားၿပီးေဇယာရသ္ ျပဳကာ သည္းထန္စြာ ငိုေႂကြး ေတာ္မူေလတယ္။


မိမိအိမ္တြင္လည္း အဇါဒါရီ နဲ႔ ငိုေႂကြး မူကိုျပဳေတာ္မူတယ္။ မဒီနာရွိ ေနထိုင္သူမ်ားမွ သခင္မႀကီး ၏ အဇါဒါရီ နဲ႔ ငိုေႂကြး မႈ အေပၚေစာဒက တက္ၿပီး ေမာင္လာအလီ (အ.စ) သခင္ကို တိုင္ၾကားလာတဲ့အတြက္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) သခင္ႀကီး အေနျဖင့္ သခင္မ ႀကီး အဇါဒါရီ ႏွင့္ ငိုေႂကြး မႈ ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ (ဂ်ႏၷသ္ သိုလ္ဗကီးကဗဲရ္စတန္ ) မွ ((ဗိုသိုလ္အဲဟ္ဇာန္ )) အမည္ရွိ အခန္းေလးကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။


သခင္မႀကီး (အ.စ) ဟာမနက္ဆို ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) နဲ႔ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္ႏွစ္ပါး ကုိ လက္တြဲၿပီး အဲဒီ အခန္းေလး ရွိရာသို႔ သြား သြားၿပီး ကဗဲရ္ေတြ အၾကား မွာ ညေနခင္းတိုင္ ေအာင္ ငိုေႂကြး ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲ ေလ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ညေရာက္ခ်ိန္ ဆို ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) သခင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ သခင္မႀကီး နဲ႔ သားေတာ္ ၂ပါးကို ျပန္လာေခၚေလ့ ရွိပါတယ္။


ေနာက္ဆုံး သခင္မႀကီး ဟာ ဒီဒဏ္ေတြေၾကာင့္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ၿပီး အိပ္ယာထဲလဲ သြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဖခမည္းေတာ္ကိုလြမ္းသည့္ ဒဏ္ရာ ကတဖက္ လူယုတ္မာမ်ား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲသည့္ ဒဏ္မ်ား ၊ဒုကၡမ်ားက တစ္မ်ဳိး ျဖင့္ ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၁ခုႏွစ္ ဂ်မာဒီယိုစ္စာနီလ ၃ရက္ေန႔ ကို ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ ကို ခံယူသြားေတာ္မူေလ တယ္။


သခင္မႀကီး၏ ေသတမ္းစာ နဲ႔ အညီ အမီးရြလ္မိုေမနီ ေအမာမ္ အလီ(အ.စ) မွႀကီးမွဴး ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) နဲ႔ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ သီးသန္႔ အထူးသစၥာရွင္ အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ အတူ ညအခ်ိန္ သခင္မ ႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ ေတာ္ျမတ္ အား ဒဖ္နာ ခဲ့ၾကပါတယ္။


ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုအခ်စ္ထားတဲ့လို႔ေၾကျငာေနၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေပၚ ရန္ၿငိဳး ထားသည့္ လူယုတ္မာမ်ား၏ရန္ေၾကာင့္ သခင္မႀကီး ဒဖ္နာမႈ သတင္းအား လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ေအာင္ မေၾကျငာ ႏိုင္ခဲ့ေပ။


တခ်ဳိ႕ အဆိုအရ သခင္မႀကီး (စ.အ) အား(ဂ်ႏၷသ္ သိုလ္ဗကီးကဗဲရ္စတန္ ) တြင္ဒဖ္နာခဲ့ပါတယ္ ။ အို… ဝမ္းနည္းေလစြာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုအခ်စ္ထားတဲ့လို႔ေၾကျငာေနၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေပၚ ရန္ၿငိဳး ထားသည့္ လူယုတ္မာမ်ား ၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီးမ်ား မွ ဟစ္ဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၃၄၄ ခုႏွစ္ ေရွာင္ဝါလ္ လ ၈ ရက္ေန႔ ကို သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ ႏွင့္ ရွိသမွ်ေရာင္ဇာေတာ္ မ်ားအားလုံးကို ေစာ္ကားၿဖိိဳခ် ဖ်က္စီးၿပီး ရွဟီးဒ္ လုပ္ခဲ့ေလတယ္။


ဒီ ႀကီးမားတဲ့ ဂိုနာေတြ ရဲ့ မေကာင္းတဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ကမာၻေပၚ ရွိ သမိုင္းဝင္ (သို႔) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မြတ္စလင္မ္ ဘိုးေဘး ၊ဘီဘင္မ်ားကို ဒဖ္နာထားတဲ့ ကဗဲရ္မ်ား ရွိရာ ကဗဲရ္စတန္ မ်ား ကို ၿဖိဳ ဖ်က္ဖို႔ ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီး အစၥလာမ္အေယာင္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘာသာျခားေတြကို အေထာက္အထား တစ္ခု အျဖစ္ ရသြားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ABNA MYANMAR

===================================


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky