ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ)၏ ေရာင္ဇာေတာ္ သကၠ္ဖီးရီးမ်ားေၾကာင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ / ဓာတ္ပုံ

  • News Code : 679608
  • Source : abna
ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေသာင္းၾကမ္း ပုန္ကန္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီးမ်ား မွ ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အား တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီး ေစာ္ကားခဲ့ၾကပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေသာင္းၾကမ္း ပုန္ကန္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီး အဖြဲ႔မ်ားမွ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ ဟိုေမနယ္ရွိ ဒါရ္ယာ ရပ္ကြက္ ရွိ ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ဗင္ေသ အလီ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။


ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီး အဖြဲ႔မ်ားမွ ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ဗင္ေသ အလီ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ ဟာ ဒါရ္ယာ ရပ္ကြက္ ရွိ ရွီအာ မ်ား ၏ ဗဟိုဌာန ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေရာင္ဇာ ေတာ္အားတိုက္ခိုက္ဖ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။


ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီး အဖြဲ႔မ်ားမွ ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ဗင္ေသ အလီ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ကို ဖ်က္စီးေစာ္ကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ေရာင္ဇာေတာ္ တစ္ခုလုံးကို အစအဆုံး ဖ်က္စီးေစာ္ကား ရွဟီးဒ္ ျပဳခံရမညကို္ စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။


ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအစိုးရ သတင္းဌာန မ်ားမွ ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သတ္ ၿပီးအတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ မရွိေသးေပ။ ဆီးရီးယား စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူ တပ္ ပူေပါင္းၿပီး ၂ႏွစ္ အရင္ ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ဗင္ေသ အလီ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အား ဝဟာဘီ (ခ) သကၠ္ဖီးရီး အဖြဲ႔မ်ား ၏ရန္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ကာကြယ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


ဟဇရသ္ စကီနာ (စ.အ) ဗင္ေသ အလီ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ သည္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ ဖက္ အရပ္တြင္ရွိၿပီး ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ၅ကီလိုမီတာ ခန္႔ ကြာေဝးပါတယ္။ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ကဲ့သို႔ မေက်ာ္ၾကားလွပါဘူး။


သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ဤေရာင္ဇာ ၏ ေျမဂရံ အေထာက္အထားမ်ား ကို ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ မတရားက်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားခ်ိန္ (၁၉၁၉ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ) တြင္ရွိေနေၾကာင္းကို ေလ့လာ ေတြ႔ ရွိပါတယ္။ ဤအခ်က္အလက္ ကို ဆီးရီးယား သာသနာ့ေျမမ်ား ၊ ဝကာဖ္ျပဳ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ မွတ္တမ္း အရ သိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္ခန္႔ကလည္း လမ္းမ်ား ကိုတိုးခ်ဲ႕ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရာင္ဇာေတာ္ ေျမ မလြတ္သျဖင့္ ထိုေခတ္က တိုင္းမွဴးမွ အကာအကြယ္ေပး ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ပါတယ္။


ထိုေနာက္ ဇိုင္နဗ္ဘီယာေန အီရန္ ႏိုင္ငံသား ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ အာလင္မ္ေမဒီးန္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဝါေဟဒီ ၏ႀကီးမွဴး ဦးေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ ေရာင္ဇာရွိေျမႏွင့္အနီးအနားရွိ ေျမမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာထံမွ ဝယ္ယူျခင္း ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ျခင္း ၊တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


မည္သူပင္ဆိုေစ ကမာၻအဝန္းရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ၊အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) ၏ခ်စ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာပတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္သည္ ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား မဖ်က္စီး ၊ မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ တတ္ႏိုင္သည့္ ဖက္မွ ခုခံကာကြယ္ရမည္မွာသမိုင္းေပး တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ

 
==============================================================


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century