$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား (၂)

  • News Code : 682471
  • Source : ABNA
Brief


က်ေနာ္မ်ား အဗ္နာသတင္းဌာန ဘာသာျပန္အဖြဲ႔ မွ ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို အမွတ္စဥ္မ်ားတတ္၍ မၾကာမၾကာ ရိုေသေလးစား ၊ ခ်စ္လွစြာ ေသာ္ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ
၁။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((အၾကင္မည္သူ မဆို ဇနီးေမာင္ႏွံ အၾကား ေဝးကြာေစမည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္မည္ဆိုလ်င္ ၎ ၏ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အေပၚ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမ်က္ေတာ္ စူးရွ ျခင္း ႏွင့္ လအ္နသ္ ပို႔ ျခင္း ရွိေပသည္။))
ဂ်ဝါေဟရြလ္အူလူးမ္ က်မ္း အတြဲ ၂၉ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၃
.................................
၂။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((အၾကင္မည္သူ မဆို လူႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ အၾကား (တရားဝင္) မဂၤလာေဆာင္ရန္၊ ေနကာဖတ္ဖို႔ အေၾကာင္းခံ ေရွ႕ ေျပးမ်ား ကို ဖန္တီးေပး မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၎ကို ဟိုေရလ္အီးန္ (နတ္သမီးပ်ဳိ) ႏွင့္ ထိမ္းျမား ေစေတာ္မူေပမည္။ (တရားဝင္)ေနကာ အတြက္ လွမ္းသည့္ေျခလွမ္းတိုင္း ေျပာေပးသည့္ စကားလုံးတိုင္း ၏ အစား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ဖက္မွ တစ္ႏွစ္ တာ ေအဗါဒသ္ ၏ အက်ဳိး စဝါးဗ္ ကို ေပးသနားေတာ္ မူေပမည္။))
ေဗဟာရ္ က်မ္း အတြဲ ၁၀၃၊စာမ်က္ႏွာ ၂၆၁
...................................
၃။မအ္စူမ္တစ္ပါး (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
(( အၾကင္မည္သူ မဆို မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကို မဆို (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္ မိန္းကေလးကို မဆို ၎၏ လွပမႈ ေၾကာင့္သာလ်င္ ေနကာျပဳမည္ ဆိုလ်င္ ၎ ၏ လွပမႈ ဟာ ခင္ပြန္းသည္ ၏ ေသာက ဒုကၡ အတြက္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေစမည္။))
ဝစာေအလြရွ္ ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၁၄
........................
၄။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((ဧကန္ မုခ် အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ပ်ားရည္ အတြင္း ဗရ္ကသ္ ေတာ္ကို ထည့္ သြင္း ထားေတာ္မူပါသည္။၎ပ်ားရည္တြင္ ေရာဂါအားလုံး အတြက္ ေပ်ာက္ကင္းမႈေစသည့္ အစြမ္း သတၱိ ရွိပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ေပါင္း ၇၀ မွ ပ်ားရည္ ဟာ ဗရ္ကသ္ ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ သိရွိ နားလည္ ထားေပသည္။))
စဟီဖြာသိုရ္ရဇာ (အ.စ) က်မ္း ၊ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၀၈
...................................
၅။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((လူထုအေနျဖင့္ အာလင္မ္ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားကိုေတြ႔လ်င္ သိုးမ်ားက ဝံုေလြ ကိုေတြလ်င္ ေျပးသကဲ့သို႔ ေျပးၾကမည့္ ေခတ္တစ္ေခတ္ေရာက္လာ ေပလိမ့္မည္ ။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဒုကၡအပူအပင္ ၃ခု အား က်ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
၁။ လူထု၏ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ (မ်ား )တြင္ ဗရ္ကသ္ မရွိေတာ့ေပမည္။
၂။ လူထု အေပၚ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္မင္း(သို႔) အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေပမည္။
၃။ အီမာန္ မရွိဘဲ ကြယ္လြန္ ေသဆုံးရ ေပမည္။)))
စဖီနသြလ္ေဗဟာက်မ္း အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀
................................
၆။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((ေကယာမသ္ ကမာၻ႔ တရားစီရင္မည့္ေန႔ တြင္ မိမိမခင္ႏွင့္ဖခင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း ၎တို႔အတြက္ ေကာင္းမႈ ကိုသိုလ္မ်ားျပဳေပးၿပီး၎တို႔ကို မေမ့သည့္သူမ်ားသည္ ေကာင္းျမတ္သူ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ဦးေဆာင္ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္ေပမည္။))
စဖီနသြလ္ေဗဟာက်မ္း အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၂၈၇
……………..
၇။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((မည္သူမဆို နာမဲဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဟာသလုပ္မည္၊ၾကည္စယ္မည္ဆိုလ်င္ ၎ ၏ စကားလုံးတိုင္း စကားလုံးတိုင္း အစား ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ မီးတြင္ ထည့္ျခင္း ခံရေပမည္။မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီး မဆို မိမိကုိယ့္ကို နာမဲဟ္ရမ္အမ်ဳိးသားလက္ထဲ ထည့္မည္ (သို႔) အဆက္အသြယ္ ျပဳမည္ ၊ဤလုပ္ရပ္အတြင္းဟာသလုပ္မည္၊ၾကည္စယ္မႈ ၊ရွရီအသ္နဲ႔ ဆန္က်င့္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ မည္ဆိုလ်င္ ဤအမ်ဳိးသမီးသည္လည္းထို အမ်ဳိးသား ကဲ့သို႔ ဂိုနာ လုပ္သူ ျဖစ္ၿပီး စကားလုံးတိုင္း စကားလုံးတိုင္း အစား ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ မီးတြင္ ထည့္ျခင္း ခံရေပမည္။အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ သေဘာမတူဘဲ အမ်ဳိးသားဖက္မွ အတင္းအဓမၼျပဳမည္ ဆိုလ်င္ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ အျပစ္သည္ အမ်ဳိးသားအေပၚ ျဖစ္သြားေပသည္။ ))
စဝါးဗ္ ဗိုလ္အာမာလ္ ဝါ ေအကာဗိုလ္ အာမာလ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၆၅၂
……………..
၈။ေမာင္လာအလီ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((မုန္းတီးရန္လိုမႈ သည္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာ အက်တကာအက်ဆုံး ျဖစ္ေလ၏။
မုန္းတီးရန္လိုမႈ သည္ မနာလို အူတိုသူမ်ား၏ ဗီဇ ျဖစ္ေပသည္။
မုန္းတီးရန္လိုမႈ သည္ လူယုတ္မာ တို႔ အက်င့္စရိုက္ျဖစ္ေပသည္္။
အသိဥာဏ္ရွိသူ၊စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူ ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ဆိုသူမွာ မုန္းတီးရန္လိုမႈမ်ား ကို (ႏွလုံးသားမွ ) ထုတ္ပစ္ ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။))
ဂိုရြလ္ေဟကမ္ က်မ္း
............................................................
၉။ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((မိမိသား ကို ရိုက္နက္ျခင္း မျပဳပါေလႏွင့္ ။၎ကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ သူျဖစ္လာေအာင္ စိတ္တို ၊စိတ္ဆိုး၊စိတ္ေကာက္ ျပမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။သို႔ေသာ္ မိမိ ၊စိတ္တုိ ၊စိတ္ဆိုး စိတ္ေကာက္ ျပမႈ ကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဆြဲမထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။အခ်ိန္ အနည္းငယ္ၿပီးေနာက္ သားအေပၚ စိတ္တို၊ စိတ္ေကာက္၊စိတ္ဆိုးေျဖလိုက္ရေပမည္။))
ေဗဟာက်မ္း အတြဲ ၃၃ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၁၄
……………..
၁၀။ ေမာင္လာအလီ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((လူေကာင္းလူမြန္တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္ဝမႈသည္ ၎၏ ေကာင္းကြက္မ်ား ၊ႀကီးက်ယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပပါသည္။ လူယုတ္မာတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္ဝမႈသည္ ၎၏ မေကာင္းမႈမ်ား ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာ မ်ား ကို ေဖာ္ျပပါသည္။))
ဂိုရြလ္ေဟကမ္ က်မ္း
…….
၁၁။ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((မည္သည့္ ေနအ္မသ္ေတာ္ အတြက္ မဆို ေက်းဇူးမတင္ျခင္း မျပဳပါေလႏွင့္ ။ အေၾကာင္းသည္ကား -ဧကန္မုခ် ေက်းဇူးတင္မႈ မျပဳတတ္ျခင္းသည္ အႀကီးမားဆုံးဂိုနာႏွင့္ အဆင့္မရွိ သည့္ ကုဖ္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။))
မြစ္သရကိုလ္ဝစာေအလ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၉၄
……………………
၁၂။ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ မိဘ ႏွစ္ပါး ႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ကို မိမိမႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ အတြက္ ဒိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသနားေတာ္မူ သည္။))
အိုယြန္ႏိုရွ္ ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ၃၁၆
…………….
၁၃။ ေအမာမ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((ေကာင္းမႈကိုသိုလ္ပြားမ်ားျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံ ျခင္းသည္ ေနအိမ္မ်ား ကို စည္ပင္ သာယာ ေစၿပီး အသက္ကို ရွည္ေစပါသည္။))
အူစူေလကာဖီ က်မ္း
…....
၁၄။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြာ ဆြာဒစ္ (အ.စ) သခင္အား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ေလ၏။က်ေနာ္တုိ႔ ဒိုအာလုပ္တာအဘယ္ေၾကာင့္ ကဘူလ္ မျဖစ္ရပါသနည္း ?
ေအမာမ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။
((အသင္အေနျဖင့္ ဒိုအာေတာင္းသည့္ အရွင္ကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းလည္း မရွိဘဲ ေတာင္းခံေလ ၏။ထိုအရွင္ ၏ အမိန္႔ကိုလည္း နာခံျခင္း မရွိေပ။ ဤကဲ့သို႔ ဆိုလ်င္ မည္သို႔ လုပ္ၿပီး အသင္၏ ဒိုအာ ကဘူလ္ ျဖစ္ပါမည္နည္း ?))
ေအရ္ရွာဒ္ သိုလ္ ကိုလူးဗ္ က်မ္း
.....................


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*