အီရန္တပ္မေတာ္ေန႔ အီရန္ သမၼတ ၏ မိန္႔ခြန္း

အဖိႏွိပ္ခံ ယီမင္ အေပၚ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ ဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္ပါ ၊ ရွက္စရာ ကိစၥပါ / က်ေနာ္တို႔ ၏ စစ္ေရး ဝါဒ က ခုခံ ကာကြယ္ စစ္ျဖစ္ပါတယ္

  • News Code : 684830
  • Source : abna
Brief


ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ သမၼတ မွ အီရန္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ေန႔ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ အဖိႏွိပ္ခံ မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို မည္သူမွ် ဂုဏ္မယူေပ ၊တနည္းအားျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထု အေပၚ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ ေလာကီေလာကုတၱရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သူမ်ားအတြက္ အရွက္ရမႈ အရွက္ကြဲမႈကို သာျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္႐ူဟာနီ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ တပ္မေတာ္ ဟာ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ ၏ သေကၤတ ၊စည္း စံနစ္ ရွိသူ ၊ ယဥ္ေက်းသူ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ေပးသူ ၊ ဖက္ မလိုက္သူ၊ အစၥလာမ္မီ ႏွင့္အမ်ဳိးသားေရး ပီသသူလို႔ ခံယူပါတယ္လို႔ မိန္႔ ၾကား ခဲ့ပါတယ္ ။ ၿပီးေနာက္ေျပာၾကားပါတယ္။
လက္နက္ကိုင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ အီရန္တပ္မေတာ္ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ျဖစ္တဲ့ ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ား အတြက္ ေအးခ်မ္း သာယာမႈ ကိုဖန္းတီေနပါတယ္။


အီရန္ သမၼတအေနျဖင့္ စေနေန႔ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ ဝါဒမ်ား ဟာတိုက္ စစ္ဝါဒမ်ား မဟုတ္ပါဘူး ၊ ခံစစ္ ခုခံ ကာကြယ္ စစ္ဝါဒ မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္ ။အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ (မိမိ)ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံ မ်ားအားလုံး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံ ေရး ျဖစ္ပါတယ္။


ေဒါက္တာ ႐ူဟာနီအေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔ မွ က်ေရာက္လာသည့္အီရန္တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ဗိုလ္မ်ား ၊ အရာရွိအရာခံမ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၊ စစ္ျပန္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ ႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ာဒ၏ မိသားစု ဝင္မ်ား၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ျဖစ္တဲ့ ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာခါေအနာအီ အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး စကားဆက္သ ခဲ့ပါတယ္ ။

သမၼတအေနျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ၊ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္အီရန္ တပ္မေတာ္ ဟာ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ေန႔ မွ စၿပီးယေန႔တိုင္း တန္ဖိုးရွိလွသည့္လမ္းတြင္ အစၥလာမ္ႏွင့္အီရန္အတြက္ အေရးႀကီးေနရာေပါင္းစုံ ေထာင့္စုံမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး စေတးမႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္ ။ အကယ္၍ အီရန္ တပ္မေတာ္ ဟာ အစၥလာမ္ မစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္တဲ့ေန႔ကတည္း က ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) နဲ႔ လက္မတြဲခဲ့ ရင္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ဟာ အခုလို ေအာင္ျမင္ဖို႔ လြယ္မည္ မဟုတ္ေပ။


ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္ ။ အီရန္တပ္မေတာ္အတြက္ ေရြးစရာ လမ္း ၂လမ္း ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ တစ္လမ္းကေတာ့ တရားမဝင္သူ အျပင္ပိုင္းအရာေတာ့ အဏာရွင္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုလိုနီမ်ား လက္၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ကုိလိုနီ လက္ထဲအပ္ထားသူ (ရွားဘုရင္) ႏွင့္ပူးေပါင္းဖို႔ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဖက္မွာေတာ့ ျပည္သူ လူထုနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ပူးေပါင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒုတိယ လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ေလးစားဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္ ။


အီရန္သမၼတ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္ အီရန္ တပ္မေတာ္ဟာ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ကာကြယ္ ၿပီးမားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ ေပးခဲ့ပါတယ္ ။


ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္ အီရန္ အထီးက်န္ ေနတဲ့ ရက္မ်ား ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း သားမ်ား၏ ဝါဒျပန္႔ မဟုတ္မမွန္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ တြင္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ အီရန္ ျပည္သူလူထု ကို မပစ္ထားဘဲ ႀကံႀကံခံ ရပ္တည္ေပးခဲ့တဲ့ အီရန္ တပ္မေတာ္ကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


အီရန္သမၼတ မွ ဆက္လက္ၿပီး ေမ့ေပ်ာက္လို႔မရသည့္ တပ္မေတာ္၏ ေက်းဇူးမ်ားကို တင္ျပ ေဟာေျပာ သြား ပါ တယ္ ။
ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားပါတယ္ ။ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ၏လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ ၏ ႀကီးမားသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္တဲ့ (စာမင္းႏိုလ္အေအေမ) ၊ (ေဟစ္အာဗါဒန္) ၊( ဖသ္ေဟမိုဘီးန္) ၊ ခိုရမ္ရွဟ္ရ္ ၿမိဳ႕ ကို အီရတ္ လက္ထဲမွ ျပန္လည္ တိုက္ယူႏိုင္ျခင္း စသည္ ခုခံ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ၊ အသက္ေသြးေခၽြးေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အရာရွိမ်ား ၊၎တို႔၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု ဝင္မ်ား၏ စေတးမႈ ႏွင့္ သည္းခံမႈတရား တို႔ဟာ အထြတ္အထိပ္ အဆင့္ မွာ ေနရာယူထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္ ။


ဆက္လက္ၿပီး ။ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ တပ္မေတာ္ ဟာ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ ျဖစ္တဲ့ ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာခါေအနာအီတိ႔ အမိန္႔ကို နားခံခဲ့ၾကၿပီး ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ေသတမ္း စာ နဲ႔ အညီ ဘဝတည္ေဆာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၊ အစၥလာမ္ မစ္ေတာ္လွန္ ေရး အတြက္ လည္း လက္ေတြ႔ ဘဝေတြ႔ စာေမးပြဲေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္ ။
ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္႐ူဟာနီ မွ အီရန္တပ္မေတာ္ ၏ အဖိုးအျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ား ၊ စံနမူနာ ယူစရာ အကြက္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေလးစားစရာမ်ား စသည္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ေနာက္ဆုံးနိဂုံး အေနျဖင့္ သမၼတ မွ အီရန္ သူရဲေကာင္းမ်ား ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး ၏ ေရး သံတမန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု မွ ခုခံစစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊လုံၿခဳံေရး ၊ မိမိတို႔၏ တရားဝင္ အာဏာ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး အခြင့္အေရး မ်ား အက်ဳိး အျမတ္ မ်ား အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးေရး ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ ရွိ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားမ်ားကို ကူညီ ေရးတို႔ ဟာ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


အဗ္နာသတင္းဌာနအေနျဖင့္ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ခုကို တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ တပ္မေတာ္ ၏ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ စစ္ အင္အား ဟာ အခ်ိန္မေရြး အေမရိကန္ ၊အစၥေရး ႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းလာရင္ ၁၀၀ % အျပည့္ ခုခံေတာ္လွန္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီးရန္သူ ကို အပီအျပင္ေခ်မႈန္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ နဲ႔ အစၥေရး ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလႏွင့္သာ အီရန္ကိုတိုက္ဖို႔ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky