$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

The Voice, The Hate Voice, or Non-Ethic Voice ? (The Voice မီဒီယာသို႔ ေပးစာတစ္ေစာင္)

  • News Code : 723588
  • Source : M-Media
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ The Voice Daily စာမ်က္ႏွာ ၂၂ ပါ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ဖြယ္ ဘာသာျပန္ေရးသားခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ The Voice Daily စာမ်က္ႏွာ ၂၂ ပါ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ဖြယ္ ဘာသာျပန္ေရးသားခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ပင္ကိုယ္ေရးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျပန္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာတရားတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို နည္းမ်ားမဟူ တီးမိေခါက္မိေအာင္ ေလ့လာထား၊ ဖတ္ရႈထားသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အမုန္းတရားမီးပြားမ်ား ထေတာက္လာေအာင္ ဖန္တီးရာေရာက္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကမာၻေက်ာ္ National Geographic မဂၢဇင္းႀကီး၏ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ညီညြတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာခိုင္မာျခင္း၊ အေရးအသားေျပျပစ္ညက္ေညာျခင္း၊ အမွားအယြင္းနည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတလႊားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္ရိွေနပါသည္။ မည္သည့္အခါမွ် လက္လြတ္စပယ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရိွသလို အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ တည္းျဖတ္ၿပီးမွသာ ပရိသတ္၏လက္၀ယ္သို႔ ပို႔ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယခု လူႀကီးမင္းတို႔၏ The Voice သတင္းစာ အတြင္း ဘာသာျပန္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၌ သာမန္မွားယြင္းမ်ဳိး အဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အေတာ္အတန္ မဖြယ္မရာေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ ၎တို႔အနက္ မေတာ္တဆ မဟုတ္ပဲ တမင္ႀကံစည္ထားသလားဟု အထင္ေရာက္သြားႏိုင္ေစသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာေရး၏ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းအမ်ားစုသည္ အရဗီဘာသာစကား Arabic Language ျဖစ္ေနသျဖင့္ အရဗီစာေပႏွင့္ မရင္းနွီးသူမ်ားအဖို႔ ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ လြဲေခ်ာ္ေလ့ရွိပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုးအသံထြက္ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ မည္သူမဆို နားလည္ေပးလို႔ရပါသည္။ ဥပမာ – (တမန္ေတာ္) မိုဟာမက္၏ အသံထြက္ႏွင့္ေ၀ါဟာရအမွန္သည္  “မုဟမၼဒ္” ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၌ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကို Allah “အလႅာဟ္” ဟုေရးပါသည္၊ အလႅာ/အလာ မဟုတ္ပါ။

အဆိုပါဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ မွ (၆၁၀-၆၆၁ ေခါင္းစဥ္တပ္) ပထမဆံုးစာပိုဒ္ စာေၾကာင္းေရ ၆ ၌ “၎ေသဆံုးခ်ိန္တြင္” ဟု ေရးထားသည္။ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဘာသာေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနဆဲအေျခအေနေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈအရ “ကြယ္လြန္သည္” ဟု ေရးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာစာတတ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ရွင္ေတာ္ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားအား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေလးျမတ္ေသာအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း “ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္” ဟုသာ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၎စာေၾကာင္းမွာပင္ “အန္မာ(အသိုင္းအ၀န္း)” ဟု ေရးသားပါသည္။ အသံထြက္အမွန္မွာ အြမၼဟ္ Ummah ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း/ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါသည္။ (တမန္ေတာ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္က မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ျပ၌ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး/ေရ၀တီ၊ ဘာသာမဲ့၊ ရိုးရာကိုးကြယ္သူမ်ားအားလံုး စုစည္းညီညြတ္သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္လ်က္ရိွခဲ့ပါသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စံု အယူ၀ါဒစံု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အြမၼဟ္ ဟုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္)။  ဤစာပိုဒ္၏ေနာက္ဆံုး ပိုင္းတြင္ ေရးသားတင္ျပထားခ်က္က အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အားလံုး အေပၚ ေစာ္ကားရာ ေရာက္သြားေစပါသည္။

“အနည္းစု (ရွီးယား)က အလႅာ၏၀မ္းကြဲညီအစ္ကို အလီကို တရား၀င္ဆက္ခံသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္” ဟု ေရးသားထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အမွန္တကယ္ ေရးသားရမည္မွာ “တမန္ေတာ္၏၀မ္းကြဲညီအစ္ကို အလီ” ဟူ၍ ျဖစ္ရပါမည္။ အလီသည္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ညီ၀မ္းကြဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တစ္ဆူတစ္ပါးတည္း သန္႔စင္စြာ တည္ေနရိွေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ကိုးကြယ္အပ္ရာ အရွင္သခင္အျဖစ္ အစၥလာမ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အုပ္စုတိုင္းရိွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး အျပင္းစားယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၏က်မ္းဂန္ ကုရ္အာန္၌လည္း ေအာက္ပါကဲ့သို႔ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(အို – နဘီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ဤသို႔ေျပာၾကားပါေလ။ (ထို) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တစ္ဆူတစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္းမွ အၾကြင္းမဲ့ကင္းရွင္းေတာ္မူေသာ – အရာအားလံုး၏ မွီခိုအားထားရာျဖစ္ေသာ နိစၥထာ၀ရအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေမြးဖြားေတာ္မူခ့ဲသည္ မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေမြးဖြားျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူသူ ဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရိွပါေလ။ ကုရ္အာန္(၁၁၂း၁-၄)

ဤမွ်အထိ ရိုးစင္းရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ေထာက္ခ်င့္ၿပီး ဂ်ာနယ္ပါေရးသားခ်က္မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ အေပါင္း၏ ကိုးကြယ္ရာ အရွင့္ဂုဏ္ရည္အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ထိပါးေစာ္ကားရာေရာက္ေနေၾကာင္း သိျမင္ပါလိမ့္မည္။   စာစီစာရိုက္အမွား၊ ဘာသာျပန္စာလံုးက်န္ရစ္မႈ စသည္တို႔မွာလည္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွတတ္ပါသည္။ ဤသည္ကို လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ပါလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ ဘာသာတရား၊ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ေစျခင္း၊ ဘာသာသာသနာ၏ဂုဏ္အင္သိကၡာကို ညိွဳးႏြမ္းေစျခင္းတို႔အား က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္ရာေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ရိုးသားေသာ မွားယြတ္ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈျဖစ္ပါက လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ လာမည့္ရက္တင္ ထုတ္မည့္ သတင္းစာတြင္  “အမွားအယြင္းျပင္ဆင္မႈ” ကို အမ်ားျမင္သာေအာင္ တခုတ္တရ ေဖာ္ျပေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။
တစ္ခါ ယင္းစာပိုဒ္၏ေအာက္တည့္တည့္ဓာတ္ပံုကိုလည္း “မိုဟာမိတ္၏ ေမြးရပ္ေျမ မကၠာ” ဟု caption စာတန္းထိုးထားျပန္ပါသည္။ ဘာသာတရားတစ္ရပ္မွ ဦးေသွ်ာင္လူသား၏အမည္နာမကို ဤမွ်အထိ အရိုအေသတန္စြာ မေရးသားသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ ၎ပံုသည္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕၏၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ကမာၻလံုး သိထားၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ေဖာ္ျပသင့္သည္မွာ  “မိုဟာမက္၏ ေမြးရပ္ေျမ မကၠာရိွ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္” ျဖစ္ရပါမည္။ ဗလီ သို႔မဟုတ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ဟူေသာ စာသားကို တမင္ခ်န္ရစ္ထားသလားဟူသည္ကို ကာယကံရွင္မ်ားသာ အသိဆံုးျဖစ္ပါမည္။

တဖန္ (အစၥလာမ္ သမိုင္း) ေခါင္းစဥ္တပ္စာပိုဒ္ရိွ သကၠရာဇ္စဥ္ ဒုတိယစာေၾကာင္းတြင္လည္း “၆၃၂ မိုဟာမိတ္ ေသဆံုး” ဟုလည္းေကာင္း၊ (အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း) ေခါင္းစဥ္တပ္စာပိုဒ္ သကၠရာဇ္စဥ္ ပဥၥမစာေၾကာင္းတြင္လည္း “၆၃၁ ဇြန္ မဒီနာတြင္ မိုဟာမက္ ေသဆံုး” ဟုလည္းေကာင္း ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မဖြယ္ရာလြန္းစြာ သံုးႏႈန္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။


သို႔သာမကေသး ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ပံုကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းအေပၚ အလြန္ အက်ည္းတန္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မွ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္အား ပံုတူေရးဆြဲသရုပ္ေဖာ္ျခင္းအမႈကို လက္သင့္မခံ၍ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္က ယင္းသို႔ျဖစ္မလာေစရန္ အတြက္ သက္ရိွရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းကို တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထပ္ဆင့္ဆိုရလွ်င္ သမိုင္းမွတ္တမ္းလာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေစသား)၏ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ လက္ရိွကာလ၌ ေတြ႕ေနရသည့္ မွန္းဆပံုေဖာ္ခ်က္ပန္းခ်ီရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ တက္တက္စင္ေအာင္ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ျဖည့္စြက္အသိေပးလိုပါသည္။

တမန္ေတာ္၏ပံုတူ(ရုပ္ပံု)ကို မွန္းဆေရးဆြဲမႈမွသည္ ရုပ္ေျပာင္အဆင့္အထိ ေစာ္ကားေရးဆြဲခဲ့သျဖင့္ ကမာၻ႕ေနရာအမ်ားအျပားရိွ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကပံုကို ေခတ္ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ေသာ မီဒီယာသမား လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ သိရိွထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုး လူႀကီးမင္းတို႔ ကိုးကားဘာသာျပန္သည့္ စာအုပ္/စာေစာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေနလင့္ကစား လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ မီဒီယာသတိ၊ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း အသိတရားမ်ားကို အေျချပဳ၍ မေဖာ္ျပအပ္ပါေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။

အဆိုပါစာမ်က္ႏွာ၏ထိပ္စည္းတြင္လည္း “အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ပတ္ျခား ပံုမွန္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္” ဟု အသိေပးေၾကျငာ ထားပါသည္။ ေဗြေဆာ္ဦး ဘာသာျပန္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မွာပင္လွ်င္ မဖြယ္ရာမႈမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း၊ လူထုလက္သို႔မပို႔မီ အေသအခ်ာ တည္းျဖတ္မႈ မျပဳျခင္းတို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤအတိုင္းသာ ဆက္၍လႊတ္ထားပါလွ်င္ ေရွ႕ဆက္စာေစာင္မ်ား၌ ဤသည္ထက္ ဆိုး၀ါးေသာ ပရမ္းပတာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားမွ ရိပ္စားနားလည္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍မ်ား လူႀကီးမင္းတို႔မွ သေဘာရိုးျဖင့္ message ေပး ေရးသားေဖာ္ျပလိုျခင္း မွန္ပါက အစၥလာမ္သာသနာအေၾကာင္း အလ်ဥ္းမသိရိွသူ၊ မေလ့လာထားသူ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကို ဂရုမစိုက္သူ၊ (အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ တစ္ဖက္သတ္အျမင္လြဲေၾကာက္မုန္းေရာဂါ) Islamophobia ေ၀ဒနာသည္မ်ားျဖင့္ စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီးေရာ ေရးသားေစသည္ထက္ (လူႀကီးမင္းတို႔ထံ၌ ယင္းသို႔အရည္အေသြးပိုင္ရွင္ မရိွပါကလည္း) ေရးၿပီးစာမူမ်ားကို အစၥလာမ့္ေရးရာနားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားထံ ဦးစြာျပသတိုင္ပင္ျခင္း၊ အေသအခ်ာစိစစ္တည္းျဖတ္ျခင္းၿပီးမွသာ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

သတိမမူ ဂူမျမင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေစဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အသိေပးေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခိုင္မာတည္ၾကည္ေသာ မီဒီယာက်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ထိန္းနိုင္ၾကပါေစ။ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း၊ ဘာသာ၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္္အလွန္ ေလးစား နားလည္တတ္ၾကပါေစ။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဟု အျမင္ထားတတ္ၾကပါေစ။

ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္
၇.၁၂.၂၀၁၅၊ တနလၤာေန႔


===================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*