အာယာသြလႅာဟ္အဲခ္သရီ

အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား အဖြဲ႔ မ်ား ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ အစၥလာမ္မီ ေတာ္လွန္ ေရး ကို ဆန႔္က်င္ ဖို႔ အတြက္ပါပဲ

  • News Code : 723775
  • Source : ABNA
မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)၊အီရန္ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြ လႅာဟ္အဲခ္သရီ ကို တူရကီ ႏိုင္ငံ ရွီအာ အိုလမာ ေကာင္စီ ဖက္မွ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ပင့္ ဖိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဤညီလာခံ ကို တူရကီ ႏိုင္ငံ အစၥတန္ပူလ္ ၿမိဳ႕တြင္ (အရ္ဗအီး (န) ေန ဟိုစိန္နီး (အ.စ) ) အမည္ျဖင့္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၊အာယာသြလႅာဟ္ အဲခ္သရီ မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)၊အီရန္ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြ လႅာဟ္အဲခ္သရီ ကို တူရကီ ႏိုင္ငံ ရွီအာ အိုလမာ ေကာင္စီ ဖက္မွ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ပင့္ ဖိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဤညီလာခံ ကို တူရကီ ႏိုင္ငံ အစၥတန္ပူလ္ ၿမိဳ႕တြင္ (အရ္ဗအီး (န) ေန ဟိုစိန္နီး (အ.စ) ) အမည္ျဖင့္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၊အာယာသြလႅာဟ္ အဲခ္သရီ မွ မိန္႔ခါန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ အဲခ္သရီ မွမိမိ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား ကို သြားေရာက္ေဇယာရသ္ ျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၎ ေရာင္ဇာေတာ္ ျမတ္ မ်ား ကို ေဇယာရသ္ျပဳျခင္း သည္ ယေန႔ ထိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ တည္ရွိေနမႈ ၏ အေၾကာင္းခံမ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဝဖသ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ေန႔ကို အေလး မထား မႈ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိုလမာေယ အစၥလာမ္ ကို ေဝဖန္ ခဲ့ပါတယ္။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး ၉ဆြ) ၂၃ႏွစ္တာ ကာလတိုင္း ဒုကၡေတြ၊ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈ ေတြ အမ်ားႀကီးခံၿပီး အၿပီးျပည့္စုံ ဆုံး သာသနာ ကို မႏုႆ လူသားေတြ ထံ ပို႔ေဆာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ေျပာရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေခတ္က အိုလမာေယ အစၥလာမ္ ဟာ ခြဲလြဲမႈ ၊ အကြဲ အၿပဲ ျဖစ္မႈ အတြက္ ႏွင့္ သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ မွဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ၾကားပါတယ္။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ဝဖါသ္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ အြန္မသ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ကြဲလြဲမႈ မ်ားသည္ ရန္သူမ်ား၏ အစီအစဥ္လုပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအကြဲအလြဲေတြေၾကာင့္ မအ္စူးမ္ ေအမာမ္(အ.စ)မ်ား ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးယဇီးဒ္ (လ.န) ၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္မွန္ကန္သည့္ သမိုင္း မွ တညီတညြတ္တည္း ယဇီးဒ္ (လ.န) က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ႀကီး ၃ ခု (၁) ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ သစၥာ ရွင္ သာဝကေတာ္မ်ား ကို ရွဟီးဒ္ လုပ္ ျခင္း (၂) ကအ္ဗါ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို တိုက္ခိုက္ၿပီး မီးိႈ႕ျခင္း (၃) မဒီနာ ၿမိဳ႕ အေပၚ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၿပီး သာအ္ေဗအီးန္ မ်ားကို မ်ဳိးျပဳတ္ ရွဟီးဒ္ လုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)၊အီရန္ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မွ မိန္႔ခြန္း ၏ ဒုတိယ အပိုင္းတြင္ မည္သည့္မြတ္စလင္မ္ မွ အျခား မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကာေဖရ္ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ ေၾကာင္း ၊၎အေပၚ ညႇဥ္းပန္း ရက္စက္မႈ မျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးေျမ က်ေအာင္ ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ IS အဖြဲ႔ ၊ အလ္ကိုင္ဒါ ၊တာလီဘန္စသည္ အုပ္စု မ်ားသည္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) တည္ ေထာင္ခဲ့အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆန္႔က်င္ ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ေပၚ ေပါက္ လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ၏ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုက္ယူနစ္ (ခ) အစၥေရး အစိုးရ ၏ ရာဇဝတ္မ်ားကို မေတာ္လွန္ ၾကဘဲ မ်က္စိ မွိတ္ ထိုင္ ေနၾက ေၾကာင္း ဆိုက္ယူနစ္ (ခ) အစၥေရး အစိုးရမွ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူ ၊ျပည္သား မ်ား ကိုရက္စက္ ယုတ္မာေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤညီလာခံ တြင္ ကရ္ဗလာ အျဖစ္ဆိုးႀကီး ကိုလည္း ျပဇာတ္ အျဖစ္ တင္ဆက္ ျပ သ ခဲ့ၾကပါတယ္။

==================

251 / End


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Mourining of Imam Hossein
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky